Translation

This is the text body of a logbook page.
Tents are the basic residential buildings. Your inhabitants will want to upgrade it when they reach higher tiers.
110/1130
Context English Finnish State
If your balance is positive, you all-in-all make a profit.
Jos talous on plussan puolella, siirtokunta tekee voittoa.
In the different tier overview tabs you can see statistics about your inhabitants. You also set the tier-specific global tax here and allow or deny inhabitants of this tier to upgrade to the next higher one.
Eri tasojen mukaan ryhmitellystä yleiskatsauksesta näkee tietoja asukkaista. Voit määritellä siirtokuntatasokohtaisen veroprosentin ja sallia tai kieltää asukkailta oikeuden tasonsa päivittämiseen.
Build a Tent and connect it to the Main Square if necessary.
Rakenna teltta ja yhdistä se polulla keskustoriin.
NEW TASK: RESIDENTIAL BUILDINGS
UUSI TEHTÄVÄ: ASUINRAKENNUKSET
Settlers want to have a roof over their heads, else they won't even think of living in your city! You need to provide tents.
Uudisasukkaat haluavat katon päänsä päälle, muuten he eivät tule lähellekään siirtokuntaasi! Sinun pitää siis pystyttää telttoja.
Tents are the basic residential buildings. Your inhabitants will want to upgrade it when they reach higher tiers.
Teltat ovat perusasuinrakennuksia. Asukkaat haluavat kehittää asumustaan, kun he saavuttavat korkeamman tason.
Note that the upgrade of each building requires construction material, like wood for their first upgrade.
Huomaa, että rakennuksien päivittämiseen tarvitaan rakennusmateriaaleja. Esimerkiksi ensimmäiseen päivitykseen tarvitaan puuta.
Consider to disable the upgrade if your stock of these materials is low.
Harkitse päivitysten kieltämistä, jos materiaalit ovat vähissä.
Settlers may not look very useful since they will try to consume all goods you produce - but they at least pay taxes, and that's the only way you can make money for now!
Uudisasukkaat eivät ehkä näytä kovin hyödyllisiltä, sillä he kuluttavat tuottamiasi elintarvikkeita. He kuitenkin maksavat veroja, ja se on tällä hetkellä ainoa tapa, jolla saat rahaa!
Task: Build a Tent and connect it to the Main Square if necessary. Tents don't need to be connected to any of the companies.
Tehtävä: Rakenna teltta ja yhdistä se tiellä keskustoriin. Telttoja ei tarvitse yhdistää yrityksiin.
Build at least three additional Tents and connect them to the Main Square.
Rakenna vähintään kolme telttaa lisää ja yhdistä ne keskustoriin.

Loading…

Loading…

Glossary

English Finnish
build rakentaa
tent teltta
inhabitants asukkaat
upgrade päivittää, päivitys
reach saavuttaa
build menu rakennusvalikko
multiple buildings useita rakennuksia
storage tent varastoteltta
build settlement rakentaa siirtokunta
lumberjack tent puunhakkaajan teltta

Source information

Labels
No labels currently set!
Source string age
6 years ago
Translation file
po/scenarios/fi/tutorial.po, string 60