Translation

This is the text body of a logbook page.
Note that you can also change the global tax settings here, too.
64/640
Context English Finnish State
Build at least three additional Tents and connect them to the Main Square.
Rakenna vähintään kolme telttaa lisää ja yhdistä ne keskustoriin.

Let's have a look at the Tent overview tab.

Katsotaanpa Telttakatsaus-välilehteä.
You can see
* the happiness of these residents,
* the taxes they pay and
* the resources they demand.
Näet teltan asukkaiden
* onnellisuuden,
* maksamat verot ja
* vaatimat resurssit.
If their demands are fulfilled, happiness and thus your tax income increase.
Jos täytät heidän vaatimuksensa, onnellisuus lisääntyy ja siten myös verotulosi.
If not, happiness and income decrease. At some time your residents may get really sour and simply turn their back on your village, leaving behind a decaying ruin.
Jos et täytä, onnellisuus ja tulot laskevat. Asukkaat saattavat tulla hyvin happamiksi ja yksinkertaisesti kääntää selkänsä kylällesi jättäen taakseen murenevat rauniot.
Note that you can also change the global tax settings here, too.
Huomaa, että voit myös muuttaa yleisiä veroasetuksia myös tässä.
Task: Build at least three additional Tents.
Tehtävä: Rakenna vähintään kolme ylimääräistä telttaa.

TIP: Holding down SHIFT eases constructing multiple buildings of the same kind.

VINKKI: Shift-näppäimen pitäminen pohjassa helpottaa usean saman rakennuksen rakentamista.
Build a Signal Fire at the coast close to your Warehouse.
Rakenna merkkituli rannikolle varastosi lähettyville.
NEW TASK: BUILD SIGNAL FIRE
UUSI TEHTÄVÄ: RAKENNA MERKKITULI
Can you see the ship passing your island from time to time? That ship belongs to the Free Trader, one of the first settlers in this archipelago.
Oletko huomannut laivan ohittavan säännöllisesti siirtokuntasi? Alus on vapaakauppiaan, joka oli yksi saariston ensimmäisistä uudisasukkaista.

Loading…

Loading…

Glossary

English Finnish
change vaihtaa, muuttaa
global globaali
tax vero

Source information

Labels
No labels currently set!
Source string age
6 years ago
Translation file
po/scenarios/fi/tutorial.po, string 70