Translation

This is a logbook page heading. Space is VERY short, please only translate to strings that fit (roughly 30 characters max).
NEW TASK: BUILD SIGNAL FIRE
32/270
Context English Finnish State
If not, happiness and income decrease. At some time your residents may get really sour and simply turn their back on your village, leaving behind a decaying ruin.
Jos et täytä, onnellisuus ja tulot laskevat. Asukkaat saattavat tulla hyvin happamiksi ja yksinkertaisesti kääntää selkänsä kylällesi jättäen taakseen murenevat rauniot.
Note that you can also change the global tax settings here, too.
Huomaa, että voit myös muuttaa yleisiä veroasetuksia myös tässä.
Task: Build at least three additional Tents.
Tehtävä: Rakenna vähintään kolme ylimääräistä telttaa.

TIP: Holding down SHIFT eases constructing multiple buildings of the same kind.

VINKKI: Shift-näppäimen pitäminen pohjassa helpottaa usean saman rakennuksen rakentamista.
Build a Signal Fire at the coast close to your Warehouse.
Rakenna merkkituli rannikolle varastosi lähettyville.
NEW TASK: BUILD SIGNAL FIRE
UUSI TEHTÄVÄ: RAKENNA MERKKITULI
Can you see the ship passing your island from time to time? That ship belongs to the Free Trader, one of the first settlers in this archipelago.
Oletko huomannut laivan ohittavan säännöllisesti siirtokuntasi? Alus on vapaakauppiaan, joka oli yksi saariston ensimmäisistä uudisasukkaista.
The trader will supply your settlement with necessary goods which you can't produce yet.
Kauppiaalta voi ostaa hyödyllisiä tarvikkeita, joita et voi tuottaa vielä itse.
You can also sell surpluses of your production, but in general consuming them (by building more Tents) instead of selling them yields more profit.
Tarvittaessa voit myydä myös ylijäämätuotantoasi, mutta tämä kannattaa ennemminkin korvata ne rakentamalla lisää telttoja (jolloin asukkaita tulee lisää ja resursseja kuluu enemmän).
Normally the trader just sails around and looks for deals, but you can speed things up a bit.
Normaalisti kauppa-alukset vain purjehtivat ympäri ja etsivät tarjouksia, mutta voit nopeuttaa asioita hieman.
For this purpose, build a Signal Fire at the coast near your Warehouse. It will show ships the way to your settlement.
Tätä varten rannikolle pitää rakentaa merkkituli varastosi lähelle. Se osoittaa kauppalaivoille tien siirtokuntaasi.

Loading…

Loading…

Glossary

English Finnish
build rakentaa
fire tuli
signal merkki
build menu rakennusvalikko
build settlement rakentaa siirtokunta
signal fire merkkituli

Source information

Labels
No labels currently set!
Source string age
6 years ago
Translation file
po/scenarios/fi/tutorial.po, string 74