Translate

This is the text body of a logbook page.
The supplies and construction materials have been unloaded from your ship and safely stored in your new Warehouse. Now it's time to construct some basic buildings, beginning with a Lumberjack's Tent.
SourceTranslationState
15
Clicking this button will show a preview of the Warehouse, the first building required to found a new settlement. As you move the cursor around, you'll notice that the preview is shaded red when the building is in an unsuitable area.
Kliknutím na toto tlačítko se zobrazí náhled budovy obchodního přístavu, která je první budovou potřebnou k založení nové osady. Při pohybu myší si můžete všimnout, že náhled budovy zčervená, pokud je místo nevhodné, k jejímu postavení.
16
The Warehouse needs to be positioned on the coast to allow ships to dock. So, find a good location then left-click to place this important building.
Obchodní přístav musí být umístěn na pobřeží aby v něm mohly kotvit lodě. Najděte dobré místo pro tuto důležitou budovu a potvrďte stisknutím levého tlačítka.
17
Task: Build a Warehouse on the coast.
Úkol: Vybuduj na pobřeží obchodní přístav.
18
Build a Lumberjack's Tent and connect it to the Warehouse.
Postavte dřevorubcuv stan a spojte ho s obchodním přístavem.
19
NEW TASK: BUILD A LUMBERJACKS TENT
NOVÝ ÚKOL: POSTAVTE DŘEVORUBCUV STAN
20
The supplies and construction materials have been unloaded from your ship and safely stored in your new Warehouse. Now it's time to construct some basic buildings, beginning with a Lumberjack's Tent.
21
Lumberjacks will fell trees from the woodland around their tent and process the timber to produce boards, for use in construction or as a trade resource.
22
To build a Lumberjack's Tent, open the Build Menu by clicking the button below the mini map or pressing 'B', the default hotkey.
Pro postavení dřevorubeckého stanu, otevřete stavební menu kliknutím na tlačítko pod minimapou nebo stisknutím klávesy 'B', přednastavenou skratkou.
23
The Build Menu is sorted by tiers and, as yours is a new settlement, First Tier buildings are the only ones available to you; as your civilization advances, you will obtain access to higher tiers and be able to construct a much wider range of buildings.
24
Find a nice wooded area for our Lumberjack to work then select 'Lumberjack's Tent' from the list of buildings in the Overview and place the building.
Najděte dobře zalesněnou oblast pro dřevorubce, pak vyberte 'Dřevorubcův stan' ze seznamu budov v přehledu a umístěte budovu.
25
Later in the game you might want to create woodland by planting trees, but since that costs money, you should use what nature has provided for the time being!
a year ago anonymous has suggested
Zásoby byly vyloženy z Vašich lodí a bezpečně přepraveny do skladiště. Nyní je na čase, postavit několik základních budov, počínaje Dřevorubcovým stanem.

Suggested change:

Zásoby byly vyloženy z Vašich lodí a bezpečně přepraveny do skladiště. Nyní je na čase, postavit několik základních budov, počínaje Dřevorubcovým stanem.
a year ago Lukáš Doktor has suggested
Zásoby a konstrukční materiály byly vyloženy z Vaší lodi a bezpečně doručeny do Vašeho nového přístavu. Nyní je čas postavit pár základních budov. Začněme s budovou dřevorubce.

Suggested change:

Zásoby a konstrukční materiály byly vyloženy z Vaší lodi a bezpečně doručeny do Vašeho nového přístavu. Nyní je čas postavit pár základních budov. Začněme s budovou dřevorubce.

Loading…

Loading…

Things to check

Glossary

Source Translation
build postavit
build menu stavební menu
build settlement postavit osadu
construct postavit
construction výstavba
from time to time čas od času
going to location jde do oblasti
in range v rozsahu, v dosahu
in stock ve skladu
left the game opustil hru
lumberjack dřevorubec
lumberjack tent dřevorubecký srub
multiple buildings více budov
place multiple buildings umístit více budov
please check your prosím zkontrolujte svůj
related buildings související budovy
reset to default obnovit výchozí
ship loď
ship overview přehled lodi
storage tent skladovací stan
store uložit, obchod
tent stan
time čas
time to time čas od času
trade with obchodovat s
unable to find nelze nalézt
want to continue chtít pokračovat
warehouse obchodní přístav

Source information

Comments
This is the text body of a logbook page.
Source string age
3 years ago
Translation file
po/scenarios/cs/tutorial.po, string 20
String priority
Medium