Translate

You are the captain of a ship under the flag of England in 1740. You and your crew were on the way to a colony of England in the pPacific oOcean.
Everything went fine until you came into a storm…
scenario description
You are the captain of a ship under the flag of England in 1740. You and your crew were on the way to a colony of England in the Pacific Ocean.
Everything went fine until you came into a storm…

Glossary

Source Translation
from time to time de vez en cando
going to location de camiño ao destino
in range ao alcance
in stock almacenado
left the game saíu da partida
lot of boards moitas táboas
please check your comprobe a súa
reset to default valores predeterminados
ship barco
ship overview información do barco
time to time de cando en vez
unable to find non foi posíbel atopar
want to continue queres continuar

Source information

Comments
scenario description
Source string age
2 years ago
Translation file
po/scenarios/gl/The_Unknown.po, string 2
String priority
Medium