Translate

This is the text body of a logbook page.
Task:
Find land and build a port.
SourceTranslationState
1
easy
helppo
2
You are the captain of a ship under the flag of England in 1740. You and your crew were on the way to a colony of England in the Pacific Ocean.
Everything went fine until you came into a storm…
Sinä olet Englannin lipun alla purjehtivan laivan kapteeni vuonna 1740. Sinä ja sinun miehistösi olitte matkalla Englannin siirtokuntaan Tyynellämerellä.
Kaikki oli hyvin ennen kuin myrsky iski…
3
20th November 1740
20. marraskuuta 1740
4
After four days the storm finally fades and we can take a rest. But we only have little food left and our ship is in a bad shape. The navigational instruments and sea charts are lost.
Neljän päivän jälkeen myrsky viimein hellittää ja me voimme levätä, mutta meillä ei ole paljoa ruokaa ja meidän laivamme on huonossa kunnossa. Meidän navigointivälineemme ja merikarttamme ovat kaadonneet.
5
We have to come ashore soon. One of my jacks saw some birds hunting for fish, so land can't be far. Fortunately we always have some tools and boards onboard, so we can build some basic shelter.
Meidän täytyy tulla rantaan kohta. Yksi miehistöni jäsen näki lintuja kalastamassa, joten ranta ei voi olla kaukana. Onneksi meillä on aina työkaluja ja lautoja mukana, että voimme rakentaa suojan.
6
Task:
Find land and build a port.
Tehtävä:
Etsi maa-alue ja rakenna satama.
7
22nd November 1740
22. marraskuuta 1740
8
The port is built and a new hope arises. I am still worried about the next days… we are running out of food and lack basic building material.
Satama on rakennettu ja uusi toivo herää, mutta minä olen silti huolissani tulevista päivistä... Ruoka ja tavalliset rakennusmateriaalit ovat loppumaassa.
9
We need to secure our basic needs to keep us alive. It is time to send people gathering food and lumber so that we can survive and build some shelter.
Meidän täytyy turvata pakollisten tarvikkeiden saanti pysyäksemme hengissä. On aika lähettää ihmiset keräämään ruokaa ja puita, että me voimme selvitä ja rakentaa suojan.
10
Task:
Build at least one of each:
* Lumberjack
* Fisher
* Hunter
Collect 5 food and 5 boards.
Tehtävät:
Rakenna ainakin yksi jokaista:
* Metsuri
* Kalastaja
* Metsästäjä
Kerää 5 ruokaa ja 5 lankkua.
11
25th November 1740
25. marraskuuta 1740

Loading…

Loading…

Glossary

Source Translation
build rakentaa
build menu rakennusvalikko
build settlement rakentaa siirtokunta

Source information

Comments
This is the text body of a logbook page.
Source string age
5 years ago
Translation file
po/scenarios/fi/The_Unknown.po, string 6
String priority
Medium