Translation

Content of the tarballs is provided by third party, thus there is no warranty of any kind nor support from Turris team.
139/1190
Context English Slovak State
Can't get UUID of your newly formatted drive.
Nedarí sa získať UUID identifikátor novo naformátovanej jednotky.
Can't find your current srv location.
Nedarí sa nájsť aktuálne umiestnenie srv.
Your new disk for storing data has been setup successfully. All you need to do now is to reboot your router for changes to take effect. Be aware that if you have some local data stored on your current storage, those will get moved during reboot, so your next reboot might take quite some time.
Nová jednotka bola úspešne pripravená. Ostáva už len reštartovať váš router. Pokiaľ ste v pôvodnom umiestnení už mali nejaké dáta, nasledujúci reštart môže trvať dlho, pretože sa pri ňom budú dáta presúvať, čo reštart predĺži.
Moving files failed, please check manually what went wrong and what files were left on your old drive.
Presúvanie dát sa nepodarilo. Ručne zistite, čo sa pokazilo a aké súbory zostali len na pôvodnej jednotke.
Distribution %1 version %2 was just installed as a container.
Distribúcia %1 vo verzii %2 bola nainštalovaná ako kontajner.
Content of the tarballs is provided by third party, thus there is no warranty of any kind nor support from Turris team.
Obsah inštalovaných archívov je poskytovaný treťou stranou a nie je preto naňho poskytovaná žiadna záruka či podpora zo strany Turris tímu.
Do not use containers on internal flash, they can wear it down really fast!!!
Neumiestňujte kontajnery na vstavané flash úložisko, môžu ho veľmi rýchlo opotrebovať!!!
This is a testing notification. Please ignore me.
Toto je testovacie upozornenie. Ignorujte ho.

Loading…

Loading…

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

Source information

Labels
No labels currently set!
Source string location
generate-lxc.sh:40
Source string age
a year ago
Translation file
sk/user-notify.po, string 8