Translation

This is a testing notification. Please ignore me.
53/490
Context English Polish State
Your new disk for storing data has been setup successfully. All you need to do now is to reboot your router for changes to take effect. Be aware that if you have some local data stored on your current storage, those will get moved during reboot, so your next reboot might take quite some time.
Twój nowy dysk do przechowywania danych został pomyślnie skonfigurowany. Wszystko, co teraz musisz zrobić, aby zmiany zaczęły obowiązywać to zrestartować router. Pamiętaj, że jeśli masz jakieś lokalne dane przechowywane w aktualnym miejscu, zostaną one przeniesione podczas restartu, więc ponowne uruchomienie może zająć trochę czasu.
Moving files failed, please check manually what went wrong and what files were left on your old drive.
Przeniesienie plików nie powiodło się, sprawdź ręcznie, co poszło nie tak i jakie pliki zostały na starym dysku.
Distribution %1 version %2 was just installed as a container.
Dystrybucja %1 wersja %2 właśnie została zainstalowana jako kontener.
Content of the tarballs is provided by third party, thus there is no warranty of any kind nor support from Turris team.
Treść archiwów jest dostarczana przez stronę trzecią, dlatego nie ma żadnej gwarancji ani wsparcia ze strony zespołu Turris.
Do not use containers on internal flash, they can wear it down really fast!!!
Nie używaj kontenerów LXC na wewnętrznej pamięci flash, mogą ją bardzo szybko zużyć!
This is a testing notification. Please ignore me.
To jest powiadomienie testowe. Proszę, zignoruj mnie.

Loading…

Loading…

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Labels
No labels currently set!
Source string location
foris/config/__init__.py:246
Source string age
a year ago
Translation file
pl/user-notify.po, string 10