Translation

Device
10/100
Context English Polish State
Storage
Magazyn
Here you can setup where your persistent data should be stored. If you want to use Nextcloud, LXC or other IO intensive applications, don't put them on internal flash, but always use external storage. Also make sure that your data will fit on the new drive before switching.
Tutaj możesz ustawić miejsce przechowywania danych. Jeśli chcesz korzystać z aplikacji typu NextCloud, LXC lub innych intensywnie wykorzystujących IO, nie umieszczaj ich na wewnętrznej pamięci flash, ale zawsze korzystaj z pamięci zewnętrznej. Upewnij się również, że twoje dane zmieszczą się na nowym dysku przed przełączeniem.
Once you choose a drive, it will be formatted to Btrfs filesystem and on next reboot your <em>/srv</em> (directory where all IO intesive applications should reisde) will get moved to this new drive.
Po wybraniu dysku zostanie on sformatowany do systemu plików Btrfs, a po ponownym uruchomieniu systemu katalog <em>/srv</em> (katalog, w którym powinny być umieszczone wszystkie aplikacje intensywnie korzystające z zasobów IO) zostanie przeniesiony na nowy dysk.

Device currently in use is %(old_device_name)s (%(uuid_text)s).

Urządzenie obecnie w użyciu to %(old_device_name)s (%(uuid_text)s).
Processing changes at the moment, please wait...
Przetwarzanie zmian, proszę czekać...
Device
Urządzenie
Description
Opis
Filesystem
System plików
UUID
UUID
Changes to this setting will take effect on next reboot!
Wybrane zmiany będą obowiązywać przy następnym uruchomieniu!
Format &amp; Set
Formatuj &amp; Ustaw
ComponentTranslation
This translation Translated Turris/Foris: Storage Plugin
Urządzenie
Following strings have same context and same source.
Not translated Turris/reForis: Remote Wi-Fi Settings Plugin
Not translated Turris/reForis: OpenVPN Plugin
Not translated Turris/reForis
Translated Turris/Foris
Urządzenie

Loading…

Loading…

Things to check

Inconsistent

This string has more than one translation in this project

Reset

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Labels
No labels currently set!
Source string age
a year ago
Translation file
foris_plugins/storage/locale/pl/LC_MESSAGES/foris.po, string 7