Translate

Remember to put the colon `:` in front of your note name so that it goes pink. Also, you can specify the octave by adding a number after the note name:
SourceTranslationState
101
Notice how it plays faster. Now, try for yourself, change the times - use different times and notes.
Lägg märke till att det spelar snabbare. Prova nu själv, ändra tiderna - använd olika tider och noter.
102
One thing to try is in-between notes such as `play 52.3` and `play 52.63`. There's absolutely no need to stick to standard whole notes. Play around and have fun.
En sak att pröva är att spela toner som är mellan två heltal, såsom `play 52.3` och `play 52.63`. Det finns ingen anledning att hålla sig till standard-tonerna som är heltal. Lek och ha kul.
103
Traditional Note Names
Traditionella namn på toner
104
For those of you that already know some musical notation (don't worry if you don't - you don't need it to have fun) you might want to write a melody using note names such as C and F# rather than numbers. Sonic Pi has you covered. You can do the following:
För de av er som redan känner till lite musikaliska termer (var inte orolig om du inte gör det - det behövs inte för att ha kul) så kanske ni vill skriva en melodi genom att använda de klassiska namnen på tonerna, såsom C och F# istället för siffror. Sonic Pi kan hantera detta. Du kan göra följande:
105
play :C
sleep 0.5
play :D
sleep 0.5
play :E
play :C
sleep 0.5
play :D
sleep 0.5
play :E
106
Remember to put the colon `:` in front of your note name so that it goes pink. Also, you can specify the octave by adding a number after the note name:
Kom ihåg att sätt ett kolon `:` framför namnet på tonen, så att den blir rosafärgad. Man kan även ange oktav genom att lägga till en siffra efter tonens namn:
107
play :C3
sleep 0.5
play :D3
sleep 0.5
play :E4
play :C3
sleep 0.5
play :D3
sleep 0.5
play :E4
108
If you want to make a note sharp, add an `s` after the note name such as `play :Fs3` and if you want to make a note flat, add a `b` such as `play :Eb3`.
Om du vill göra tonen en halvton högre, lägg i så fall till ett `s` efter tonens namn, såsom `play :Fs3`. Vill du istället göra tonen en halvton lägre, lägg i så fall till ett `b` såsom `play :Eb3`.
109
Now go *crazy* and have fun making your own tunes.
Ha nu *riktigt kul* när du gör dina egna låtar.
110
2.2 Synth Options
2.2 Syntens tillval
111
Synth Options: Amp and Pan
Syntens tillval: amp och pan

Loading…

Loading…

Glossary

Source Translation
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
02.1-Your-First-Beeps.md:112
Source string age
2 years ago
Translation file
etc/doc/lang/sonic-pi-tutorial-sv.po, string 106
String priority
Medium