Translate

In this section we'll cover the basics of triggering and manipulating synths. Synth is short for synthesiser which is a fancy word for something which creates sounds. Typically synths are quite complicated to use - especially analog synths such as Eurorack modules connected together by a mess of wires. However, Sonic Pi gives you much of that power in a very simple and approachable manner.
SourceTranslationState
72
When you're learning, it's tempting to want to do amazing things *now*. However, just hold that thought and see it as a distant goal to reach *later*. For now, instead think of the *simplest* thing you could write which would be fun and rewarding that's a small step towards the amazing thing you have in your head. Once you have an idea about that simple step, then try and build it, play with it and then see what new ideas it gives you. Before long you'll be too busy having fun and making real progress.
Når du lærer, er det fristende å ønske å gjøre utrolige ting *nå*. Hold imidlertid på den tanken og se på det som et fjernt mål som kan nås *senere*. Foreløpig, i stedet for tenke på det *enkleste* du kan skrive, som ville være moro og givende, er det et lite skritt mot den fantastiske tingen du har i hodet. Så snart du har en idé om dette enkle trinnet, prøv å bygge på det, lek med det, og deretter se hva nye idéer gir deg. Det går ikke leng tid før du er travelt opptatt med å ha det gøy og gjøre virkelig fremgang.
73
Just make sure to share your work with others!
Bare sørg for å dele arbeidet ditt med andre!
74
2 Synths
2 Synter
75
Synths
Synter
76
OK, enough of the intros - let's get into some sound.
OK, nok introer - la oss lage lyd.
77
In this section we'll cover the basics of triggering and manipulating synths. Synth is short for synthesiser which is a fancy word for something which creates sounds. Typically synths are quite complicated to use - especially analog synths such as Eurorack modules connected together by a mess of wires. However, Sonic Pi gives you much of that power in a very simple and approachable manner.
I denne delen vil vi dekke grunnleggende utløse og styre synter. Synt er forkortelse for synthesizer som er slang for noe som lager lyder. Vanligvis er synter ganske kompliserte bruke - spesielt analoge synter med mange koblinger og moduler. Imidlertid gir Sonic Pi deg mye av denne styringen på en enkel og tilgjengelig måte.
78
Don't be fooled by the immediate simplicity of Sonic Pi's interface. You can get very deep into very sophisticated sound manipulation if that's your thing. Hold on to your hats...
Ikke bli lurt av den umiddelbare enkelheten i grensesnittet til Sonic Pi. Du kan dykke veldig dypt inn i sofistikert lydmanipulering, hvis det er noe for deg. Hold på hatten...
79
2.1 Your First Beeps
2.1 Dine første pipelyder
80
Your First Beeps
Dine første pipelyder
81
Take a look at the following code:
Ta en titt på denne koden:
82
play 70
play 70

Loading…

Loading…

Glossary

Source Translation
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
02-Synths.md:7
Source string age
2 years ago
Translation file
etc/doc/lang/sonic-pi-tutorial-nb.po, string 77
String priority
Medium