Translate

1 Welcome to Sonic Pi
SourceTranslationState
1
1 Welcome to Sonic Pi
1 Velkommen til Sonic Pi
2
Welcome friend :-)
Velkommen, kompis :-)
3
Welcome to Sonic Pi. Hopefully you're as excited to get started making crazy sounds as I am to show you. It's going to be a really *fun* ride where you'll learn all about music, synthesis, programming, composition, performance and more.
Velkommen til Sonic Pi! Forhåpentligvis er du like ivrig etter å komme igang med å lage sprø lyder som jeg er etter å lære deg det. Det kommer til å bli en *morsom* opplevelse hvor du vil lære om musikk, syntese, programmering, komponering, fremføring og mer.
4
But wait, how rude of me! Let me introduce myself - I'm [Sam Aaron](http://twitter.com/samaaron) - the chap that created Sonic Pi. You can find me at [@samaaron](http://twitter.com/samaaron) on Twitter and I'd be more than happy to say hello to you. You might also be interested in finding out more about my [Live Coding Performances](http://facebook.com/livecodersamaaron) where I code with Sonic Pi live in front of audiences.
Vent litt, så uhøflig av meg! La meg presentere meg selv - Jeg er [Sam Aaron](http://twitter.com/samaaron) - fyren som laget Sonic Pi. Du finner meg som [@samaaron](http://twitter.com/samaaron) på Twitter og jeg hilser mer enn gjerne på deg. Du vil kanskje også være interessert i mine [direktesendte opptredener](http://facebook.com/livecodersamaaron) hvor jeg koder med Sonic Pi på direkten foran et publikum.
5
If you have any thoughts, or ideas for improving Sonic Pi - please pass them on - feedback is so helpful. You never know, your idea might be the next big feature!
Hvis du har tanker eller idéer om hvordan Sonic Pi kan bli bedre, vær så snill å bring dem videre - tilbakemeldinger er veldig nyttige. En vet jo aldri, kanskje din ide kan bli neste store nyvinning!
6
This tutorial is divided up into sections grouped by category. Whilst I've written it to have an easy learning progression from start to finish, feel very free just to dip in and out of sections as you see fit. If you feel that there's something missing, do let me know and I'll consider it for a future version.
Denne opplæringen er delt opp i seksjoner gruppert etter kategori. Mens de er skrevet av meg i den hensikt å følge enkel læringsprogresjon fra start til slutt, kan du ta deg den frihet å ta for deg de delene du ser passer. Hvis du føler at det er noe som mangler, gi meg beskjed, og jeg skal vurdere det for en fremtidig versjon.

Loading…

Loading…

Glossary

Source Translation
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
01-Welcome-to-Sonic-Pi.md:1
Source string age
2 years ago
Translation file
etc/doc/lang/sonic-pi-tutorial-nb.po, string 1
String priority
Medium