View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.
 

Translate

insert multiple rows in every <code>INSERT</code> statement<br> &nbsp; &nbsp; &nbsp; Example: <code>INSERT INTO tbl_name VALUES (1,2,3), (4,5,6), (7,8,9)</code>
SourceTranslationState
1746
<code>INSERT DELAYED</code> statements
Izjave <code>INSERT DELAYED</code>
1747
<code>INSERT IGNORE</code> statements
Izjave <code>INSERT IGNORE</code>
1748
Function to use when dumping data:
Funkcija, ki se naj uporabi pri odlaganju podatkov:
1749
Syntax to use when inserting data:
Skladnja za vstavljanje podatkov:
1750
include column names in every <code>INSERT</code> statement <br> &nbsp; &nbsp; &nbsp; Example: <code>INSERT INTO tbl_name (col_A,col_B,col_C) VALUES (1,2,3)</code>
vključi imena stolpcev v vsaki izjavi <code>INSERT</code><br> &nbsp; &nbsp; &nbsp; Primer: <code>INSERT INTO ime_tabele (stolp_A,stolp_B,stolp_C) VALUES (1,2,3)</code>
1751
insert multiple rows in every <code>INSERT</code> statement<br> &nbsp; &nbsp; &nbsp; Example: <code>INSERT INTO tbl_name VALUES (1,2,3), (4,5,6), (7,8,9)</code>
vključi več vrstic v vsaki izjavi <code>INSERT</code><br> &nbsp; &nbsp; &nbsp; Primer: <code>INSERT INTO ime_tabele VALUES (1,2,3), (4,5,6), (7,8,9)</code>
1752
both of the above<br> &nbsp; &nbsp; &nbsp; Example: <code>INSERT INTO tbl_name (col_A,col_B,col_C) VALUES (1,2,3), (4,5,6), (7,8,9)</code>
oboje zgoraj<br> &nbsp; &nbsp; &nbsp; Primer: <code>INSERT INTO ime_tabele (sto_A,sto_B,col_C) VALUES (1,2,3), (4,5,6), (7,8,9)</code>
1753
neither of the above<br> &nbsp; &nbsp; &nbsp; Example: <code>INSERT INTO tbl_name VALUES (1,2,3)</code>
nič od zgoraj<br> &nbsp; &nbsp; &nbsp; Primer: <code>INSERT INTO ime_tabele VALUES (1,2,3)</code>
1754
Dump binary columns in hexadecimal notation <i>(for example, "abc" becomes 0x616263)</i>
Odloži dvojiške stolpce v šestnajstiškem zapisu <i>(na primer: "abc" postane 0x616263)</i>
1755
Dump TIMESTAMP columns in UTC <i>(enables TIMESTAMP columns to be dumped and reloaded between servers in different time zones)</i>
Odloži stolpce TIMESTAMP v UTC <i>(omogoči stolpcem TIMESTAMP odlaganje in ponovno nalaganje med strežniki v različnih časovnih pasovih)</i>
1756
It appears your database uses routines;
Kot kaže, vaša zbirka podatkov uporablja rutine;

Loading…

Loading…

Glossary

Source Translation
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
libraries/​classes/​Plugins/​Export/​ExportSql.php:438
Source string age
6 days ago
Translation file
po/​sl.po, string 1751
String priority
Medium