View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.
 

Translate

Singular
Import has been successfully finished, %d query executed.
Plural
Import has been successfully finished, %d queries executed.

Plural equation: (n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2

SourceTranslationState
45
Showing bookmark
Zobrazujem obľúbený príkaz
46
The bookmark has been deleted.
Záznam z obľúbených bol zmazaný.
47
No data was received to import. Either no file name was submitted, or the file size exceeded the maximum size permitted by your PHP configuration. See [doc@faq1-16]FAQ 1.16[/doc].
Neboli prijaté žiadne dáta na import. Buď nebol odoslaný žiadny súbor alebo jeho veľkosť prekročila maximálnu veľkosť povolenú v PHP konfigurácii. Pozri [doc@faq1-16]FAQ 1.16[/doc].
48
Could not load import plugins, please check your installation!
Nebolo možné načítať importovacie pluginy, skontrolujte prosím vašu inštaláciu!
49
Bookmark %s has been created.
Príkaz %s bol zaradený medzi obľúbené.
50
Singular
Import has been successfully finished, %d query executed.
Plural
Import has been successfully finished, %d queries executed.
One
Import bol úspešne ukončený, bol vykonaný %d dopyt.
Few
Import bol úspešne ukončený, boli vykonané %d dopyty.
Other
Import bol úspešne ukončený, bolo vykonaných %d dopytov.
51
Script timeout passed, if you want to finish import, please %sresubmit the same file%s and import will resume.
Časový limit behu skriptu vypršal. Ak chcete import súboru dokončiť, %sodošlite znovu rovnaký súbor%s a import bude pokračovať.
52
However on last run no data has been parsed, this usually means phpMyAdmin won't be able to finish this import unless you increase php time limits.
Avšak pri poslednom pokuse neboli prijaté žiadne dáta, čo obvykle znamená, že phpMyAdmin nebude schopný dokončiť tento import, pokiaľ nebude zvýšený časový limit behu skriptu v php.
53
"DROP DATABASE" statements are disabled.
Príkaz "DROP DATABASE" je zakázaný.
54
Could not load the progress of the import.
Nemôžem načítať priebeh importu.
55
Back
Späť
a year ago Anonymous user has suggested
One
Import bol úspešne ukončený, bol vykonaný %d dopyt.
Few
Import bol úspešne ukončený, bolo vykonaných %d dopytov.
Other
Import bol úspešne ukončený, bolo vykonaných %d dopytov.

Suggested change:

One
Import bol úspešne ukončený, bol vykonaný %d dopyt.
Few
Import bol úspešne ukončený, bolio vykonanéých %d dopytyov.
Other
Import bol úspešne ukončený, bolo vykonaných %d dopytov.
ComponentTranslation
This translation Translated phpMyAdmin/Development
One
Import bol úspešne ukončený, bol vykonaný %d dopyt.
Few
Import bol úspešne ukončený, boli vykonané %d dopyty.
Other
Import bol úspešne ukončený, bolo vykonaných %d dopytov.
Following string has same context and same source.
Translated phpMyAdmin/4.8
One
Import bol úspešne ukončený, bol vykonaný %d dopyt.
Few
Import bol úspešne ukončený, boli vykonané %d dopyty.
Other
Import bol úspešne ukončený, bolo vykonaných %d dopytov.

Loading…

Loading…

Things to check

Glossary

Source Translation
No related strings found in the glossary.

Source information

Flags
php-format
Source string location
import.php:611
Source string age
2 years ago
Translation file
po/​sk.po, string 50
String priority
Medium
Failing checks