View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.
 

Translate

Are you sure you wish to change the collation and convert the data?
SourceTranslationState
119
Do you really want to TRUNCATE the selected partition(s)?
Vil du virkelig TRUNCATE (tømme) de valgte partisjonene?
120
Do you really want to remove partitioning?
Er du sikker på at du vil fjerne partisjonering?
121
Do you really want to RESET SLAVE?
Er du sikker på at du vil slette den sekundære partisjonen?
122
This operation will attempt to convert your data to the new collation. In rare cases, especially where a character doesn't exist in the new collation, this process could cause the data to appear incorrectly under the new collation; in this case we suggest you revert to the original collation and refer to the tips at
Denne operasjonen vil forsøke å konvertere dataene dine til den nye sorteringsrekkefølgen. I sjeldne tilfeller - spesielt når en karakter ikke finnes i den nye sorteringen - kan denne prosessen føre til at dataene dine vises feil. Dersom det skulle skje, foreslår vi at du går tilbake til den opprinnelige sorteringen og leser veiledningen på
123
Garbled Data
Uleselig data
124
Are you sure you wish to change the collation and convert the data?
Er du sikker på du ønsker å endre sortering og konvertere data?
125
Through this operation, MySQL attempts to map the data values between collations. If the character sets are incompatible, there may be data loss and this lost data may <b>NOT</b> be recoverable simply by changing back the column collation(s). <b>To convert existing data, it is suggested to use the column(s) editing feature (the "Change" Link) on the table structure page. </b>
Gjennom denne operasjonen, prøver MySQL å knytte dataverdier mellom sammenligninger. Hvis karaktersettene er ukompatible, kan det forekomme datatap, og det kan hende at denne <b>IKKE</b> ikke lar seg gjenopprette ved å enkelthen bytte tilbake kolonnesamlingen(e). <b>For å konvertere eksisterende data, anbefales det å bruke kolonneredigeringsfuksjonen (altså "Endre"-lenken) på tabellstruktursiden. </b>
126
Are you sure you wish to change all the column collations and convert the data?
Er du sikker på at du ønsker å endre alle kolonnesorteringene og konvertere data?
127
Save & close
Lagre og lukk
128
Reset
Tilbakestill
129
Reset all
Tilbakestill alle
a year ago Anonymous user has suggested
Er du sikker du vil bytte kollasjon og endre på data?

Suggested change:

Er du sikker på du ønsker å endre sortering og konverteredu vil bytte kollasjon og endre på data?
ComponentTranslation
This translation Translated phpMyAdmin/Development
Er du sikker på du ønsker å endre sortering og konvertere data?
Following string has same context and same source.
Translated phpMyAdmin/4.8
Er du sikker på du ønsker å endre sortering og konvertere data?

Loading…

Loading…

Things to check

Glossary

Source Translation
and og
the distribution distribusjonen
Tracking data Overvåkningsdata
You du

Source information

Source string location
js/​messages.php:102
Source string age
3 years ago
Translation file
po/​nb.po, string 124
String priority
Medium