View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.
 

Translate

Setting {concurrent_insert} to 1 reduces contention between readers and writers for a given table. See also <a href="https://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/concurrent-inserts.html">MySQL Documentation</a>
207/2050
SourceTranslationState
3294
Your InnoDB buffer pool is fairly small.
Zaloga vašega medpomnilnika InnoDB je precej majhna.
3295
The InnoDB buffer pool has a profound impact on performance for InnoDB tables. Assign all your remaining memory to this buffer. For database servers that use solely InnoDB as storage engine and have no other services (e.g. a web server) running, you may set this as high as 80%% of your available memory. If that is not the case, you need to carefully assess the memory consumption of your other services and non-InnoDB-Tables and set this variable accordingly. If it is set too high, your system will start swapping, which decreases performance significantly. See also <a href="https://www.percona.com/blog/2007/11/03/choosing-innodb_buffer_pool_size/">this article</a>
Zaloga medpomnilnika InnoDB ima močan vpliv na učinkovitost tabel InnoDB. Dodelite ves vaš preostali pomnilnik temu medpomnilniku. Za vse strežnike zbirk podatkov, ki kot skladiščni pogon uporabljajo samo InnoDB in ne poganjajo drugih storitev (npr. spletnega strežnika), lahko nastavite to na do 80 %% vašega pomnilnika, ki je na voljo. Če ni težava v tem, boste morali pazljivo določiti porabo pomnilnika drugim storitvam in tabelam ne-InnoDB ter ustrezno nastaviti to spremenljivko. Če je nastavljena previsoko, bo vaš sistem začel z izmenjevanjem, kar bo občutno zmanjšalo učinkovitost. Oglejte si tudi <a href="https://www.percona.com/blog/2007/11/03/choosing-innodb_buffer_pool_size/">ta članek</a>
3296
You are currently using %s%% of your memory for the InnoDB buffer pool. This rule fires if you are assigning less than 60%%, however this might be perfectly adequate for your system if you don't have much InnoDB tables or other services running on the same machine.
Trenutno uporabljate %s %% vašega pomnilnika za zalogo medpomnilnika InnoDB. To pravilo se sproži, ko določite manj kot 60 %%; kljub temu je morda to popolnoma primerno za vaš sistem, če nimate veliko tabel InnoDB ali na isti napravi tečejo druge storitve.
3297
MyISAM concurrent inserts
Sočasna vstavljanja MyISAM
3298
Enable {concurrent_insert} by setting it to 1
Omogočite {concurrent_insert} z nastavitvijo na 1
3299
Setting {concurrent_insert} to 1 reduces contention between readers and writers for a given table. See also <a href="https://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/concurrent-inserts.html">MySQL Documentation</a>
Nastavljanje {concurrent_insert} na 1 zmanjša spore med bralci in zapisovalci za dano tabelo. Oglejte si tudi <a href="https://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/concurrent-inserts.html">dokumentacijo MySQL</a>
3300
concurrent_insert is set to 0
concurrent_insert je nastavljeno na 0
ComponentTranslation
This translation Translated phpMyAdmin/4.8
Nastavljanje {concurrent_insert} na 1 zmanjša spore med bralci in zapisovalci za dano tabelo. Oglejte si tudi <a href="https://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/concurrent-inserts.html">dokumentacijo MySQL</a>
Following string has same context and same source.
Translated phpMyAdmin/Development
Nastavljanje {concurrent_insert} na 1 zmanjša spore med bralci in zapisovalci za dano tabelo. Oglejte si tudi <a href="https://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/concurrent-inserts.html">dokumentacijo MySQL</a>

Loading…

Loading…

Glossary

Source Translation
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
libraries/advisory_rules.txt:445
Source string age
3 years ago
Translation file
po/sl.po, string 3299
String priority
Medium