View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.
 

Translate

Syntax highlighted CodeMirror editor for SQL.
SourceTranslationState
1855
File upload functionality for TEXT columns. It does not have a textarea for input.
Funkcionalnost nalaganja datoteke za stolpce TEXT. Nima besedilnega polja (textarea) za vnos.
1856
Displays an image and a link; the column contains the filename. The first option is a URL prefix like "https://www.example.com/". The second and third options are the width and the height in pixels.
Prikaže sliko in povezavo; stolpec vsebuje ime datoteke. Prva možnost je predpona URL, kot je "https://www.example.com/". Druga in tretja možnost sta širina in višina v slikovnih pikah.
1857
Displays a link; the column contains the filename. The first option is a URL prefix like "https://www.example.com/". The second option is a title for the link.
Prikaže povezavo; stolpec vsebuje ime datoteke. Prva možnost je predpona URL, kot je "https://www.example.com/". Druga možnost je ime povezave.
1858
Converts an Internet network address in (IPv4/IPv6) format to binary
Pretvori internetni omrežni naslov iz oblike (IPv4/IPv6) v dvojiško obliko
1859
Syntax highlighted CodeMirror editor for JSON.
Urejevalnik CodeMirror za JSON z označeno skladnjo.
1860
Syntax highlighted CodeMirror editor for SQL.
Urejevalnik CodeMirror za SQL z označeno skladnjo.
1861
Syntax highlighted CodeMirror editor for XML (and HTML).
Urejevalnik CodeMirror za XML (in HTML) z označeno skladnjo.
1862
Converts an Internet network address stored as a binary string into a string in Internet standard (IPv4/IPv6) format.
Pretvori internetni omrežni naslov, shranjen kot dvojiški niz, v niz v standardni internetni obliki (IPv4/IPv6).
1863
Formats text as JSON with syntax highlighting.
Oblikuje besedilo kot JSON z označevanjem skladnje.
1864
Formats text as XML with syntax highlighting.
Oblikuje besedilo kot XML z označevanjem skladnje.
1865
The gd PHP extension was not found. The QRcode can not be displayed without the gd PHP extension.
PHP-razširitve gd nismo našli. QRcode ne moremo prikazati brez PHP-razširitve gd.
ComponentTranslation
This translation Translated phpMyAdmin/4.8
Urejevalnik CodeMirror za SQL z označeno skladnjo.
Following string has same context and same source.
Translated phpMyAdmin/Development
Urejevalnik CodeMirror za SQL z označeno skladnjo.

Loading…

Loading…

Glossary

Source Translation
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
libraries/classes/Plugins/Transformations/Input/Text_Plain_SqlEditor.php:30
Source string age
3 years ago
Translation file
po/sl.po, string 1860
String priority
Medium