Translate

thank_you_for_feedback
Thank you for feedback
SourceTranslationState
46
Restore
Поврати
47
Markers added as a group of Favorites or GPX waypoints marked Passed will remain on the map. If the group is not active, the markers will disappear from the map.
Маркери додати као група Омиљених или ГПИкс пролазних тачака означени као Одобрени остаће на мапи. Ако група није активна, маркери ће се изгубиће са мапе.
48
Keep passed markers on the map
Задржи одобрене маркере на мапи
49
There is more transport on this stop.
Постоје још превоза на овој станици.
50
Please give OsmAnd permission for location to continue.
Молим дајте ОсмАнду дозволу приступа локацији ради наставка.
51
Thank you for feedback
Хвала за повратну информацију
52
Node or way cannot be found.
Чвор или пут није нађен.
53
No search results?
Give us feedback
Нема резултата у претрази?
Јавите нам
54
• Fixed crash on startup that occurred on some devices

• New Markers feature: display the markers that have already been traversed

• Search history now shows the categories you have searched for previously

• Fixed crash on startup that occurred with non-latin maps

• Improve rendering speed issues on Android 8.0 devices

• Support for polygon (non-amenity) objects editing

• Measure distance: add Measure button to Actions in the context menu

• Исправљени рушење по стартовању које се дешавало на неким уређајима

• Нова могућност на ознакама: приказ ознака које се већ прођене

• Историјате претраге сада приказује категорије које сте тражили раније

• Исправљено рушење апликације при стартовању које се дешавало са не-латиничним картама

• Убрзано исцртавање на Андроид 8.0 уређајима

• Подршка за измену полигонских објеката

• Мерење растојања: додај Измери дугме Акцијама у помоћном менију

55
• Navigation: Fix progress bar, fast swapping of the start and end point of the route

• Map markers: fix turn on/off groups, ability to hide markers from the map

• OSM Edit: Ability to edit tags for non-point objects and ways, fix missing comments on notes, backup of edits

• Improve Wikipedia and Wikivoyage parsing, updated files are already available

• Context menu: fix transport shields color in the night mode, fix additional menu sizes

• Boat navigation: support for waterway fairway

• Other bug fixes

• Навођење: Исправка у траци прогреса, брза замена почетне и крајње тачке пута

• Ознаке на карти: исправи укључење/искључење група, способност скривања маркера са мапе

• OSM измене: Могућност измена ознака за објекте и путеве који нису обичне тачке, исправка недостајућих коментара на белешкама, прављење резервне копије измена

• Побољшано парсирање Википедије и Wikivoyage-а, ажурирани фајлови су већ доступни

• Контекстни мени: исправка боје превоза у ноћном режиму, исправка величине додатних менија

• Бродско навођење: подршка за пловне канале

• Остале исправке грешака

56
Committing way…
Предајем пут…

Loading…

Loading…

Glossary

Source Translation
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
thank_you_for_feedback
Flags
ignore-begin-space, ignore-end-space, ignore-end-newline, ignore-begin-newline
Source string age
6 months ago
Translation file
OsmAnd/res/values-sr/strings.xml, string 51
String priority
Medium