Translate

more_transport_on_stop_hint
There is more transport on this stop.
SourceTranslationState
47
Search street
Iskanje ulice
48
Select the city first
Začeti je treba z izborom mesta
49
Restore
Obnovi
50
Markers added as a group of Favorites or GPX waypoints marked Passed will remain on the map. If the group is not active, the markers will disappear from the map.
Označbe, dodane kot skupina priljubljenih točk oziroma točk GPX, ki so bile opredeljene kot prevožene, bodo ostale vidne na zemljevidu. Če skupina oziroma točke niso označene kot dejavne, bodo odstranjene.
51
Keep passed markers on the map
Ohrani prevožene označbe na zemljevidu
52
There is more transport on this stop.
Na tej postaji ustavlja več različnih prevozov.
53
Please give OsmAnd permission for location to continue.
Program zahteva dostop do storitev geolociranja.
54
Thank you for feedback
Zahvaljujemo se vam za vaš odziv
55
Node or way cannot be found.
Vozlišča ali poti ni mogoče najti.
56
No search results?
Give us feedback
Na iskalni niz ni zadetkov iskanja?
Pošljite nam odziv in podatke.
57
• Fixed crash on startup that occurred on some devices

• New Markers feature: display the markers that have already been traversed

• Search history now shows the categories you have searched for previously

• Fixed crash on startup that occurred with non-latin maps

• Improve rendering speed issues on Android 8.0 devices

• Support for polygon (non-amenity) objects editing

• Measure distance: add Measure button to Actions in the context menu

• Odpravljena je napaka, ki je lahko povzročila sesutje programa

• Nova zmožnost označb: prikaz že prepotovanih točk

• Zgodovina iskanja po novem vključuje tudi že iskane kategorije

• Odpravljena je napaka odpiranja zemljevidov z nelatinskimi črkami

• Izboljšana hitrost izrisovanja na napravah s sistemom Android 8.0

• Podpora za urejanje večkotnih predmetov (neoznačnih)

• Merjenje razdalje: v meni dejanj je mogoče dodati gumb za merjenje

Loading…

Loading…

Allan Nordhøy 3 months ago Source string comment

"More transport available from this stop"?

Glossary

Source Translation
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
more_transport_on_stop_hint
Flags
ignore-begin-newline, ignore-end-space, ignore-end-newline, ignore-begin-space
Source string age
4 months ago
Translation file
OsmAnd/res/values-sl/strings.xml, string 52
String priority
Medium