Translate

thank_you_for_feedback
Thank you for feedback
SourceTranslationState
51
Restore
Obnovi
52
Markers added as a group of Favorites or GPX waypoints marked Passed will remain on the map. If the group is not active, the markers will disappear from the map.
Označbe, dodane kot skupina priljubljenih točk oziroma točk GPX, ki so bile opredeljene kot prevožene, bodo ostale vidne na zemljevidu. Če skupina oziroma točke niso označene kot dejavne, bodo odstranjene.
53
Keep passed markers on the map
Ohrani prevožene označbe na zemljevidu
54
There is more transport on this stop.
Na tej postaji ustavlja več različnih prevozov.
55
Please give OsmAnd permission for location to continue.
Program zahteva dostop do storitev geolociranja.
56
Thank you for feedback
Zahvaljujemo se vam za vaš odziv
57
Node or way cannot be found.
Vozlišča ali poti ni mogoče najti.
58
No search results?
Give us feedback
Na iskalni niz ni zadetkov iskanja?
Pošljite nam odziv in podatke.
59
• Fixed crash on startup that occurred on some devices

• New Markers feature: display the markers that have already been traversed

• Search history now shows the categories you have searched for previously

• Fixed crash on startup that occurred with non-latin maps

• Improve rendering speed issues on Android 8.0 devices

• Support for polygon (non-amenity) objects editing

• Measure distance: add Measure button to Actions in the context menu

• Odpravljena je napaka, ki je lahko povzročila sesutje programa

• Nova zmožnost označb: prikaz že prepotovanih točk

• Zgodovina iskanja po novem vključuje tudi že iskane kategorije

• Odpravljena je napaka odpiranja zemljevidov z nelatinskimi črkami

• Izboljšana hitrost izrisovanja na napravah s sistemom Android 8.0

• Podpora za urejanje večkotnih predmetov (neoznačnih)

• Merjenje razdalje: v meni dejanj je mogoče dodati gumb za merjenje
60
• Navigation: Fix progress bar, fast swapping of the start and end point of the route

• Map markers: fix turn on/off groups, ability to hide markers from the map

• OSM Edit: Ability to edit tags for non-point objects and ways, fix missing comments on notes, backup of edits

• Improve Wikipedia and Wikivoyage parsing, updated files are already available

• Context menu: fix transport shields color in the night mode, fix additional menu sizes

• Boat navigation: support for waterway fairway

• Other bug fixes

• Navigacija: popravki vrstice napredovanja poti, možnost hitre menjave začetne in končne točke poti

• Označbe na zemljevidih: skrivanje in prikaz skupin, možnost shrivanja označb

• Urejanje OSM: možnost urejanja oznak za netočkovne predmete in poti, popravki opomb in varnostnih kopij urejanj

• Izboljšano razčlenjevanje vsebin Wikipedije in Wikivoyage, posodobljene datoteke so že na voljo

• Vsebinski meni: popravek prikaza oznak v nočnem načinu in popravki velikosti menijev

• Navigacija za plovila: podpora za plovne poti v vodnem prometu

• Številni drugi popravki hroščev
61
Committing way…
Poteka objavljanje poti …

Loading…

Loading…

Glossary

Source Translation
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
thank_you_for_feedback
Flags
ignore-begin-newline, ignore-begin-space, ignore-end-newline, ignore-end-space
Source string age
6 months ago
Translation file
OsmAnd/res/values-sl/strings.xml, string 56
String priority
Medium