Translate

send_search_query_description
We will send your search query: <b>"%1$s"</b>, as well as your location.<br/><br/> We do not collect personal information, we only need search data to improve the search algorithm.<br/>
SourceTranslationState
58
No search results?
Give us feedback
Žiadne výsledky vyhľadávania?
Dajte nám spätnú väzbu
59
• Fixed crash on startup that occurred on some devices

• New Markers feature: display the markers that have already been traversed

• Search history now shows the categories you have searched for previously

• Fixed crash on startup that occurred with non-latin maps

• Improve rendering speed issues on Android 8.0 devices

• Support for polygon (non-amenity) objects editing

• Measure distance: add Measure button to Actions in the context menu

• Opravený pád pri štarte na niektorých zariadeniach

• Nová funkcia značiek: zobrazenie značiek, ktoré už boli prejdené

• História vyhľadávania zobrazuje aj minule hľadané kategórie

• Opravený pád pri štarte s mapami v inej ako latinskej abecede

• Zlepšenie problému pomalého vykresľovania na zariadeniach s Android 8.0

• Podpora pre editovanie plošných objektov

• Meranie vzdialenosti: tlačidlo merania pridané do akcií v kontextovom menu
60
• Navigation: Fix progress bar, fast swapping of the start and end point of the route

• Map markers: fix turn on/off groups, ability to hide markers from the map

• OSM Edit: Ability to edit tags for non-point objects and ways, fix missing comments on notes, backup of edits

• Improve Wikipedia and Wikivoyage parsing, updated files are already available

• Context menu: fix transport shields color in the night mode, fix additional menu sizes

• Boat navigation: support for waterway fairway

• Other bug fixes

• Navigácia: Opravený indikátor postupu, rýchle prepínanie začiatočného a koncového bodu trasy

• Mapové značky: opravené zapínanie a vypínanie skupín, možnosť skryť značky z mapy

• Úpravy OSM: Možnosť meniť značky nebodových objektov a ciest, oprava chýbajúcich komentárov na poznámkach, záloha úprav

• Vylepšené čítanie Wikipédie a Wikivoyage, aktualizované súbory sú už k dispozícii

• Kontextové menu: opravené farby znakov ciest v nočnom režime, opravené doplnkové veľkosti menu

• Navigácia lodí: podpora pre vodné cesty

• Opravy ďalších chýb

61
Committing way…
62
Increase search radius to %1$s
Zväčšiť polomer hľadania na %1$s
63
We will send your search query: <b>"%1$s"</b>, as well as your location.<br/><br/> We do not collect personal information, we only need search data to improve the search algorithm.<br/>
Odošleme váš vyhľadávaciu požiadavku: <b>"%1$s"</b>, ako aj vašu polohu.<br/> <br/> Nezbierame osobné údaje, potrebujeme len údaje vyhľadávania na vylepšenie vyhľadávací algoritmus.<br/>
64
Send search query?
Odoslať vyhľadávaciu požiadavku?
65
World
Celý svet
66
Point %1$s deleted
Bod %1$s vymazaný
67
Edit point
Upraviť bod
68
Add point
Pridať bod

Loading…

Loading…

Glossary

Source Translation
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
send_search_query_description
Flags
ignore-begin-space, ignore-begin-newline, ignore-end-space, ignore-end-newline
Source string age
7 months ago
Translation file
OsmAnd/res/values-sk/strings.xml, string 63
String priority
Medium