Translate

shared_string_launch
Launch
SourceTranslationState
1059
GPX files
Súbory GPX
1060
Currently recording track
Teraz nahrávaná stopa
1061
Audio
Zvuk
1062
Video
Video
1063
Photo
Foto
1064
Launch
Spustiť
1065
Route points
Body trasy
1066
Track segments
Úseky stopy
1067
Track points
Body stopy
1068
Online maps
Online mapy
1069
With this plugin you can access many types of online (so called tile or raster) maps, from predefined OpenStreetMap tiles (like Mapnik) to satellite images and special purpose layers like weather maps, climate maps, geological maps, hillshade layers, etc.

Any of these maps can either be used as the main (base) map to be displayed on the OsmAnd map screen, or as an overlay or underlay to another base map (like OsmAnd's standard offline maps). In order to make any underlay map more visible, certain elements of the OsmAnd vector maps can easily be hidden via the 'Configure map' menu as desired.

Tile maps can be obtained directly via online sources, or can be prepared for offline use (and manually copied to OsmAnd's data folder) as an SQLite database which can be produced by a variety of 3rd party map preparation tools.
S týmto modulom môžete použiť rozličné online (tiež nazývané dlaždicové alebo rastrové) mapy, od preddefinovaných dlaždíc OpenStreetMap (ako Mapnik) po satelitné snímky a špeciálne vrstvy ako mapy počasia, klimatické, geologické, tieňované svahy a pod.

Všetky tieto mapy môžu byť použité ako hlavná (základná) mapa na obrazovke OsmAnd alebo ako prekrývacia / podkladová mapa k inej základnej mape (napr. štandardné offline mapy z OsmAnd). Pre lepšie zviditeľnenie podkladových máp je možné vypnúť niektoré objekty z vektorových máp OsmAnd, cez menu "Nastaviť mapu".

Dlaždicové mapy môžete získať priamo zo zdrojov na Internete, alebo ich môžete pripraviť na použitie offline (skopírovať ručne do dátového priečinka OsmAnd) ako SQLite databázu, ktorú vedia vytvoriť viaceré programy na prípravu máp.

Loading…

Loading…

Glossary

Source Translation
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
shared_string_launch
Flags
ignore-begin-newline, ignore-end-space, ignore-end-newline, ignore-begin-space
Source string age
a month ago
Translation file
OsmAnd/res/values-sk/strings.xml, string 1064
String priority
Medium