Translate

shared_string_world
World
SourceTranslationState
58
• Navigation: Fix progress bar, fast swapping of the start and end point of the route

• Map markers: fix turn on/off groups, ability to hide markers from the map

• OSM Edit: Ability to edit tags for non-point objects and ways, fix missing comments on notes, backup of edits

• Improve Wikipedia and Wikivoyage parsing, updated files are already available

• Context menu: fix transport shields color in the night mode, fix additional menu sizes

• Boat navigation: support for waterway fairway

• Other bug fixes

• Navigácia: Opravený indikátor postupu, rýchle prepínanie začiatočného a koncového bodu trasy

• Mapové značky: opravené zapínanie a vypínanie skupín, možnosť skryť značky z mapy

• Úpravy OSM: Možnosť meniť značky nebodových objektov a ciest, oprava chýbajúcich komentárov na poznámkach, záloha úprav

• Vylepšené čítanie Wikipédie a Wikivoyage, aktualizované súbory sú už k dispozícii

• Kontextové menu: opravené farby znakov ciest v nočnom režime, opravené doplnkové veľkosti menu

• Navigácia lodí: podpora pre vodné cesty

• Opravy ďalších chýb

59
Committing way…
60
Increase search radius to %1$s
Zväčšiť polomer hľadania na %1$s
61
We will send your search query: <b>"%1$s"</b>, as well as your location.<br/><br/> We do not collect personal information, we only need search data to improve the search algorithm.<br/>
Odošleme váš vyhľadávaciu požiadavku: <b>"%1$s"</b>, ako aj vašu polohu.<br/><br/> Nezbierame osobné údaje, potrebujeme len údaje vyhľadávania na vylepšenie vyhľadávací algoritmus.<br/>
62
Send search query?
Odoslať vyhľadávaciu požiadavku?
63
World
Celý svet
64
Point %1$s deleted
Bod %1$s vymazaný
65
Edit point
Upraviť bod
66
Add point
Pridať bod
67
Save as track
Uložiť ako stopu
68
You added %1$s points. Type a filename and tap "Save".
Pridali ste %1$s bodov. Zadajte názov súboru a stlačte "Uložiť".
ComponentTranslation
This translation Translated OsmAnd/Android
Celý svet
Following string has different context but same source.
Not translated OsmAnd/iOS

Loading…

Loading…

Glossary

Source Translation
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
shared_string_world
Flags
ignore-begin-newline, ignore-end-space, ignore-end-newline, ignore-begin-space
Source string age
7 months ago
Translation file
OsmAnd/res/values-sk/strings.xml, string 63
String priority
Medium