Translate

more_transport_on_stop_hint
There is more transport on this stop.
SourceTranslationState
20
Search street
Wyszukaj ulicę
21
Select the city first
Najpierw wybierz miasto
22
Restore
Przywróć
23
Markers added as a group of Favorites or GPX waypoints marked Passed will remain on the map. If the group is not active, the markers will disappear from the map.
Znaczniki dodane jako grupa ulubionych lub punkty trasy GPX oznaczone jako przekazane pozostaną na mapie. Jeśli grupa nie jest aktywna, znaczniki znikną z mapy.
24
Keep passed markers on the map
Zachowanie miniętych znaczników na mapie
25
There is more transport on this stop.
Na tym przystanku zatrzymuje się więcej środków transportu.
26
Please give OsmAnd permission for location to continue.
Proszę przyznać uprawnienia udostępniania położenia, aby kontynuować.
27
Thank you for feedback
Dziękujemy za opinie
28
Node or way cannot be found.
Nie można odnaleźć węzła lub drogi.
29
No search results?
Give us feedback
Brak wyników wyszukiwania?
Podziel się z nami swoją opinią
30
• Fixed crash on startup that occurred on some devices

• New Markers feature: display the markers that have already been traversed

• Search history now shows the categories you have searched for previously

• Fixed crash on startup that occurred with non-latin maps

• Improve rendering speed issues on Android 8.0 devices

• Support for polygon (non-amenity) objects editing

• Measure distance: add Measure button to Actions in the context menu

• Naprawiono awarię podczas uruchamiania, która wystąpiła na niektórych urządzeniach

• Nowa funkcja Markery: wyświetlaj znaczniki, które już przeszły

• Historia wyszukiwania pokazuje teraz kategorie, które wcześniej wyszukiwałeś

• Naprawiono awarię podczas uruchamiania, która miała miejsce w przypadku map innych niż łacińskie

• Naprawiono problemy z renderowaniem na urządzeniach z Androidem 8.0

• Obsługa edycji obiektów wielokątnych (nieoryginalnych)

• Pomiar odległości: dodaj przycisk pomiaru do akcji w menu kontekstowym

Loading…

Loading…

Allan Nordhøy 2 months ago Source string comment

"More transport available from this stop"?

Glossary

Source Translation
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
more_transport_on_stop_hint
Flags
ignore-begin-newline, ignore-end-space, ignore-begin-space, ignore-end-newline
Source string age
3 months ago
Translation file
OsmAnd/​res/​values-pl/​strings.xml, string 25
String priority
Medium