Translate

send_search_query_description
We will send your search query: <b>"%1$s"</b>, as well as your location.<br/><br/> We do not collect personal information, we only need search data to improve the search algorithm.<br/>
SourceTranslationState
29
No search results?
Give us feedback
Resultatløst?
Gi oss tilbakemelding
30
• Fixed crash on startup that occurred on some devices

• New Markers feature: display the markers that have already been traversed

• Search history now shows the categories you have searched for previously

• Fixed crash on startup that occurred with non-latin maps

• Improve rendering speed issues on Android 8.0 devices

• Support for polygon (non-amenity) objects editing

• Measure distance: add Measure button to Actions in the context menu

• Fikset krasj ved oppstart som skjedde på noen enheter

• Ny mulighet med markører: vis markører som allerede er passert

• Søkehistorien viser nå hvilke kategorier du har søkt etter tidligere

• Fikset krasj ved oppstart som skjedde med ikke-latinske kart

• Forbedret utfordring med opptegningshastighet på Android 8.0-enheter

• Støtte for endring av polygon-objekter (ikke-bekvemmelighet)

• Mål avstand: la til Avstand-knapp til handlingslisten i kontekstmenyen

31
• Navigation: Fix progress bar, fast swapping of the start and end point of the route

• Map markers: fix turn on/off groups, ability to hide markers from the map

• OSM Edit: Ability to edit tags for non-point objects and ways, fix missing comments on notes, backup of edits

• Improve Wikipedia and Wikivoyage parsing, updated files are already available

• Context menu: fix transport shields color in the night mode, fix additional menu sizes

• Boat navigation: support for waterway fairway

• Other bug fixes

• Navigering: Fiks for fremdriftsindikator, raskt bytte av start- og sluttpunkt på ruten

• Kartmarkører: Fiks for av- og påslag grupper, mulighet til å skjule markører på kartet

• OSM-redigering: Mulighet til å redigere koder for ikke-punktsobjekter og veier, fiks for manglende kommentarer på notater, sikkerhetskopiering av endringer

• Forbedret Wikipedia- og Wikivoyage -fortolkning, oppdaterte filer er allerede tilgjengelige

• Kontekstmeny: Fiks for transportskjoldsfarge i nattmodus, fiks for tilleggsmenystørrelser

• Båtnavigasjon: Støtte for vannvei-fairway

• Andre feilrettinger
32
Committing way…
Sender inn vei…
33
Increase search radius to %1$s
Øk søkeradius til %1$s
34
We will send your search query: <b>"%1$s"</b>, as well as your location.<br/><br/> We do not collect personal information, we only need search data to improve the search algorithm.<br/>
Vi kommer til å sende inn ditt søk <b>"%1$s"</b>, sammen med din plassering.<br/><br/> Vi samler ikke på personlig informasjon, vi treger bare søkedata for å forbedre søkealgoritmen.<br/>
35
Send search query?
Send søkeforespørsel?
36
World
Verden
37
Point %1$s deleted
Punkt %1$s slettet
38
Edit point
Rediger punkt
39
Add point
Legg til punkt
4 weeks ago anonymous has suggested
Vi kommer til å sende inn ditt søk <b>"%1$s"</b>, sammen med din plassering.<br/><br/> Vi samler ikke inn personlig informasjon, vi trenger bare søkedata for å forbedre søkealgoritmen.<br/>

Suggested change:

Vi kommer til å sende inn ditt søk <b>"%1$s"</b>, sammen med din plassering.<br/><br/> Vi samler ikke inn personlig informasjon, vi trenger bare søkedata for å forbedre søkealgoritmen.<br/>

Loading…

Loading…

Things to check

Glossary

Source Translation
location posisjon

Source information

Context
send_search_query_description
Flags
ignore-begin-newline, ignore-end-space, ignore-begin-space, ignore-end-newline
Source string age
5 months ago
Translation file
OsmAnd/​res/​values-nb/​strings.xml, string 34
String priority
Medium