Translate

more_transport_on_stop_hint
There is more transport on this stop.
SourceTranslationState
20
Search street
Gatesøk
21
Select the city first
Velg byen først
22
Restore
Gjenopprett
23
Markers added as a group of Favorites or GPX waypoints marked Passed will remain on the map. If the group is not active, the markers will disappear from the map.
Markører lagt til som favorittgrupper eller GPX-rutepunkter markert som passert vil forbli på kartet. Hvis gruppen ikke er aktiv, vil markørene forsvinne fra kartet.
24
Keep passed markers on the map
Behold passerte markører på kartet
25
There is more transport on this stop.
Det er flere ruter på dette stoppestedet.
26
Please give OsmAnd permission for location to continue.
Gi OsmAnd tilgang til plassering for å fortsette.
27
Thank you for feedback
Takk for din tilbakemelding
28
Node or way cannot be found.
Fant ikke node eller vei.
29
No search results?
Give us feedback
Resultatløst?
Gi oss tilbakemelding
30
• Fixed crash on startup that occurred on some devices

• New Markers feature: display the markers that have already been traversed

• Search history now shows the categories you have searched for previously

• Fixed crash on startup that occurred with non-latin maps

• Improve rendering speed issues on Android 8.0 devices

• Support for polygon (non-amenity) objects editing

• Measure distance: add Measure button to Actions in the context menu

• Fikset krasj ved oppstart som skjedde på noen enheter

• Ny mulighet med markører: vis markører som allerede er passert

• Søkehistorien viser nå hvilke kategorier du har søkt etter tidligere

• Fikset krasj ved oppstart som skjedde med ikke-latinske kart

• Forbedret utfordring med opptegningshastighet på Android 8.0-enheter

• Støtte for endring av polygon-objekter (ikke-bekvemmelighet)

• Mål avstand: la til Avstand-knapp til handlingslisten i kontekstmenyen

Loading…

Loading…

Allan Nordhøy 2 months ago Source string comment

"More transport available from this stop"?

Glossary

Source Translation
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
more_transport_on_stop_hint
Flags
ignore-end-space, ignore-begin-newline, ignore-end-newline, ignore-begin-space
Source string age
3 months ago
Translation file
OsmAnd/​res/​values-nb/​strings.xml, string 25
String priority
Medium