Translate

nautical_render_descr
Nautical navigation style. Key features: Buoys, lighthouses, riverways, sea lanes and marks, harbours, seamark services, depth contours.
SourceTranslationState
45
Modification of the default style to increase contrast of pedestrian and bicycle roads. Uses legacy Mapnik colors.
ഡീഫാള്‍ട്ട് സ്ടൈല്‍ നവീകരിച്ച് നടപ്പാതകളൂം സൈക്കിള്‍ പാതകളൂം എടുത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. മാപ്നിക് കളറൂകളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്.
46
Bookmark
ബുക്ക്മാര്‍ക്ക്
47
Hide full description
പൂര്‍ണ്ണ വിവരണം മറക്കുക
48
Show full description
പൂര്‍ണ്ണവിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക
49
Suitable for use during off-road driving. Suitable for use with green satellite images as an underlay map. Key points: Reduced main road thickness, increased thickness of tracks, paths, bicycle and other routes. Based on 'Topo' style.
50
Nautical navigation style. Key features: Buoys, lighthouses, riverways, sea lanes and marks, harbours, seamark services, depth contours.
51
Skiing style. Key features: Renders pistes, ski-lifts and other ski features in a convenient way. Less distracting secondary map objects.
52
Simple and contrasting style for car navigation. Gentle on the eyes in the night mode. Key features: Contour lines, contrasting orange styled roads, less distracting secondary map objects.
53
Contrast style designed primarily for hiking, trekking and cycling in nature. Good readability in complex external lighting. Key features: Contrasting roads and natural objects, different types of routes, contour lines with advanced settings, more details at corresponding zoom levels than the default style. Surface integrity option allows distinguishing road surface quality. No night mode.
54
Old 'Mapnik'-style default rendering style. Key features: Colors are similar to 'Mapnik' style.
55
High detail style for touring purposes. Includes all configuration options of default style, in addition: Displays as much detail as possible, in particular all roads, paths, and other ways to travel. Clear visual distinction between all different road types, reminiscent of many touring atlases. High contrast color scheme for outdoor use, day and night mode.

Loading…

Loading…

Glossary

Source Translation
(except Alaska and Hawaii) (ആലസ്കായും ഹവായിയും ഒഴുകെ
A boolean that indicates whether the menu reserves space for toggles and icons ടൊഗ്ഗിളുകള്‍ക്കും ചിഹ്നങ്ങള്‍ക്കുമുള്ള സ്ഥലം മെനുവില്‍ ലഭ്യമാണോ എന്നു സൂചിപ്പിക്കുന്ന ബൂളിയന്‍
A list of style attributes to apply to the text of the label ലേബലിന്റെ വാചകത്തിനുള്ള സ്റ്റൈല്‍ സവിശേഷതകളുടെ പട്ടിക
A list of style attributes to apply to the text of the renderer ചിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതിനുളള ടെക്സ്റ്റില്‍ ബാധകമാക്കേണ്ട സവിശേഷ ശൈലികളുടെ ഒരു പട്ടിക
Accelerator key ആക്സലറേറ്റര്‍ കീ
Add or remove users and change your password ഉപയോക്താക്കള്‍ ചേര്‍ക്കുക അല്ലെങ്കില്‍ വെട്ടി നീക്കുക; രഹസ്യവാക്ക് മാറ്റുക
Add printers, view printer jobs and decide how you want to print പ്രിന്റെര്‍ ചേര്‍ക്കുക, ജോലികള്‍ കാണുക പിന്നെ എങ്ങനെ പ്രിന്റ് എടുക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുക
Adding an account allows your applications to access it for documents, mail, contacts, calendar, chat and more. ഒരു അക്കൌണ്ട് ചേര്‍ത്താല്‍, രേഖകള്‍, മെയില്‍, വിലാസങ്ങള്‍, കലണ്ടര്‍, ചാറ്റ് എന്നിങ്ങനെയുള്ളവയിലേക്കു് നിങ്ങളുടെ പ്രയോഗങ്ങളെ അനുവദിയ്ക്കുന്നു.
Allison Harbour ആലിസണ്‍ തുറമുഖം
Alternative Characters Key മറ്റും ക്യാരക്ടര്‍ കീകള്‍
Amount of border space between the menubar shadow and the menu items മെനുബാറിന്റെ നിഴലിനും മെനുവിലെ വസ്തുക്കള്‍ക്കും ഇടയിലുള്ള അതിരിന്റെ അളവു്
Amount of border space between the toolbar shadow and the buttons ടൂള്‍ബാര്‍ ഷാഡോയുടേയും ബട്ടണുകളുടേയും ഇടയിലുള്ള അതിരിന്റെ അളവു്
Amount to increase child's size on the top and bottom മുകളിലും താഴെയും ചൈള്‍ഡിന്‍റം വലിപ്പം എത്ര കൂട്ടണം
And all the Navit Team നാവിറ്റിന്റെ ടീം
Antigua and Barbuda ആന്റിഗ്വാ ബാര്‍ബുഡ
Automatically purge the Trash and temporary files to help keep your computer free of unnecessary sensitive information. ആവശ്യമില്ലാത്ത സ്വകാര്യ വിവരങ്ങള്‍ താങ്കളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കാന്‍ തനിയെ ചവറ്റുകുട്ടയും താല്‍ക്കാലിക ഫയലുകളും നശിപ്പിക്കുക.
Beaver Harbour ബീവര്‍ തുറമുഖം
Beep when a key is _rejected കീ _നിരസിച്ചുവെങ്കില്‍ ശബ്ദമുണ്ടാക്കുക
Blondes and Brunettes ബ്ലോണ്ടുകളും ബ്രൂണെറ്റുകളും
Bonaire, Sint Eustatius and Saba ബോനെയര്, സെന്റ് എഷ്ടാത്യൂസ് സാബ
Boolean AND ബൂളിയന്‍ AND
Boolean AND is only defined for positive integers ബൂളിയന്‍ AND പോസിറ്റീവ് ഇന്റിജറുകള്‍ക്കു് മാത്രമുള്ളതാകുന്നു
Border between button edges and child. ബട്ടണ്‍ എഡ്ജുകളും ചൈള്‍ഡും തമ്മിലുളള ബോര്‍ഡര്‍
Border between text and frame. ടെക്സ്റ്റിനും ഫ്രെയിമിനും ഇടയ്ക്കുമുളള അതിര്.
Border between text and frame. Overrides the inner-border style property ടെക്സ്റ്റിനും ഫ്രെയിമിനും ഇടയിലുളള അതിര്. ഉള്‍വശത്തുളള അതിരിന്‍റെ വിശേഷത നിഷ്ഫലമാക്കുന്നു
Bosnia and Herzegovina ബോസ്നിയ-ഹെര്‍സെഗോവിന
Bosnia and Herzegovina Convertible Mark ബോസ്നിയയും ഹെര്‍സഗോവിനയിലെ മാറ്റാവുന്ന മാര്‍ക്ക്
Brussels, Flemish and Walloon Brabant ബ്രസ്സല്‍സ്, ഫ്ലെമിഷും വാലൂണ്‍ ബ്രാബണ്‍ട്ടും
Cafe and restaurant ഭക്ഷണശാല
Calculates the resale price of a product, based on the product cost and the wanted gross profit margin. വസ്തുവിന്റെ വിലയും ആവശ്യമുള്ള മൊത്ത ലാഭവുമനുസരിച്ചു് ആ വസ്തു വീണ്ടും വില്‍ക്കുവാനുള്ള വില കണക്കുകൂട്ടുന്നു.
Calculator with financial and scientific modes. ഫിനാന്‍ഷ്യലും ശാസ്ത്രീയ ദശകളുമുള്ള കാല്‍ക്കുലേറ്റര്‍
Cameras and lenses ക്യാമറ കട

Central and South America സെന്‍ട്രല്‍ ആന്‍ഡ് സൌത്ത് അമേരിക്കാ
Ceuta and Melilla സിയൂട്ടയും മെലില്ലയും
Change sound levels, inputs, outputs, and alert sounds ശബ്ദത്തിന്റെ നിലയും, ഇന്‍പുട്ടുകളും, ഔട്ട്പുട്ടുകളും, അലെര്‍ട്ട് ശബ്ദങ്ങളും മാറ്റുക
Change system time and date settings സിസ്റ്റത്തിന്റെ സമയം, തീയതി മാറ്റുക
Change the date and time, including time zone സമയം, തിയ്യതി, സമയമേഖലയടക്കം മാറ്റുക
Change your mouse or touchpad sensitivity and select right or left-handed മൌസ് അല്ലെങ്കില്‍ ടച്ച്പാഡ് കൃത്യത മാറ്റുക പിന്നെ വലംകൈ/ഇടംകൈ തെരഞ്ഞെടുക്കുക
Choose how to use connected monitors and projectors മോണിറ്ററുകളും പ്രൊജക്ടറുകളും എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കുക
Choose the default components for various services പല സേവനങ്ങള്‍ക്കുമുള്ള സഹജമായ ഘടകങ്ങള്‍ തെരഞ്ഞെടുക്കുക
Color with which to draw the secondary insertion cursor when editing mixed right-to-left and left-to-right text വലതു് മുതല്‍ ഇടതു് വരെയും ഇടതു് മുതല്‍ വലതു് വരെയുള്ള വാചകം ചിട്ടപ്പെടുത്തുമ്പോള്‍ സെക്കന്‍ഡറി ഇന്‍സേര്‍ഷന്‍ കര്‍സര്‍ വരയ്ക്കുവാനുള്ള നിറം
Compose Key കംപോസ് കീ
Connect to your online accounts and decide what to use them for ഓണ്‍ലൈന്‍ അകൌണ്ടുകള്‍ ബന്ധിപ്പിച്ച് അവ എന്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുക
Consistency is key കീ എപ്പോഴും ഒരേ പോലെയാകുന്നു
Control which notifications are displayed and what they show ഏതോക്കെ അറിയിപ്പുകളാണ് കാണിക്കുന്നതെന്നും എന്താണ് കാണിക്കുന്നതെന്നും നിയന്ത്രിക്കുക.
Coral Harbour കോറല്‍ തുറമുഖം
D50 (Printing and publishing) D50 (അച്ചടിയും പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും)
D65 (Photography and graphics) D65 (ഫോട്ടോയും ഗ്രാഫിക്സും)
Dipper Harbour ഡിപ്പര്‍ തുറമുഖം
East and South East England ഈസ്റ്റ് ആന്‍ഡ് സൌത്ത് ഈസ്റ്റ് ഇംഗ്ലണ്ട്
Enter your username and password to view printers available on %s. %s ഉള്ള പ്രിന്റ്ററുകൾ കാണുവാൻ യുസർ നെയിമും പാസ്സ് വേഡും കൊടുക്കുക
Extra space at the left and right edges of the menu മെനുവിന്‍റെ ഇടത്തും വലത്തുമുളള അധികമായ സ്ഥലം
Extra space at the top and bottom of the menu മെനുവിന്‍റെ മുകളിലും താഴെയുമുളള അധിക സ്ഥലം
Extra space to put between the child and its left and right neighbors, in pixels ഒരു ചൈള്‍ഡിന്റെയും ഇടത്തും വലത്തുമുള്ളവയുടെയും ഇടയില്‍ ആവശ്യമുള്ള അധികമായ സ്ഥലം, പിക്സലുകളില്‍
Extra space to put between the child and its neighbors, in pixels ചൈള്‍ഡിന്‍റെയും അടുത്തുളളവയുടേയും നടുവില്‍ ആവശ്യമുളള അധിക സ്ഥലം (പിക്സലുകളുലില്‍)
Extra space to put between the child and its upper and lower neighbors, in pixels ഒരു ചൈള്‍ഡിന്റെയും മുകളിലും താഴെയുമുള്ളവയുടേയും ഇടയില്‍ ആവശ്യമുള്ള അധികമായ സ്ഥലം, പിക്സലുകളില്‍
Filename to load and display ലോഡ് ചെയ്ത് പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്നതിനുളള ഫയലിന്‍റെ പേര്
Font style ലിപി രീതി
Font style as a PangoStyle, e.g. PANGO_STYLE_ITALIC അക്ഷരസഞ്ചയത്തിന്റെ രീത് - PangoStyle, ഉദാ. PANGO_STYLE_ITALIC
Font style set ലിപി രീതി
German Mark ജര്‍മനിയിലെ മാര്‍ക്ക്
Harbour Breton തുറമുഖം ബ്രെടണ്‍
Harrington Harbour ഹാരിന്‍ഗ്ടന്‍ തുറമുഖം
Heard Island and McDonald Islands ഹെര്‍ഡ് ദ്വീപും മക്ഡൊണാള്‍ഡ് ദ്വീപുകളും
Help center search index configuration and generation സഹായകേന്ദ്രത്തിലെ തെരയാനുള്ള സൂചികയുടെ ക്രമീകരണവും ഉത്പാദനവും
Here you can configure your default file manager. The entries in the K menu and all KDE applications in which you can open folders will use this file manager. നിങ്ങളുടെ സ്വാഭാവിക ഫയല്‍ കാര്യസ്ഥന്‍ നിങ്ങള്‍ക്കിവിടെ ക്രമീകരിയ്ക്കാം. കെ വിഭവസൂചികയിലുള്ള ഇനങ്ങളും എല്ലാ കെഡിഇ പ്രയോഗങ്ങളും ഈ ഫയല്‍ കാര്യസ്ഥന്‍ ഉപയോഗിക്കും.
Hint to help the desktop environment understand what kind of window this is and how to treat it. ഏത് തരത്തിലുള്ള ജാലകം ആണ് എന്നും അത് എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നതിനാവശ്യമുള്ള സൂചന ഡസ്ക്ടോപ്പിന് നല്‍കുക
How the text and icon of each item are positioned relative to each other ഓരോ വസ്തുവിനുമുള്ള വാചകവും ചിഹ്നവും എങ്ങനെ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു
If set, an underline in the label property indicates that the next character should be used for the mnemonic accelerator key in the overflow menu സജ്ജമെങ്കില്‍, ഓവര്‍ഫ്ലോ മെനുവിലുള്ള ന്യുമോണിക് ആക്സലറേറ്റര്‍ കീയ്ക്കു് അടുത്ത അക്ഷരം ഉപയോഗിക്കണമെന്നു് ലേബല്‍ വിശേഷതയിലുള്ള അടിവര സൂചിപ്പിക്കുന്നു
If set, an underline in the text indicates the next character should be used for the mnemonic accelerator key സെറ്റ് ചെയ്തു എങ്കില്‍, ടെക്സ്റ്റിലെ അടിവര സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ന്യുമോണിക്ക് ആക്സ്ലറേറ്റര്‍ കീയ്ക്ക് ആവശ്യമുളള ടെക്സ്റ്റാണ് ഇത് എന്നാണ്
If TRUE, the child expands and shrinks along with the paned widget TRUE എങ്കില്‍, പെയിന്‍ഡ് വിഡ്ജറ്റിനൊപ്പം ചൈള്‍ഡ് വികസിക്കുകയും ചെറുതാകുകയും ചെയ്യുന്നു
If you're ever lost and alone in the woods, hug a tree നിങ്ങള്‍ക്ക് വഴി തെറ്റിയെങ്കില്‍, ഒരു മരത്തില്‍ ആലിംഗനം ചെയ്യുക
IM Preedit style IM ചിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതിന് മുന്പുളള ശൈലി
IM Status style IM അവസ്ഥാശൈലി
Internal Services ആഭ്യന്തര സേവനങ്ങള്‍
It is possible to keep the home directory, mail spool and temporary files around when deleting a user account. ഉപയോക്താവിന്റെ അക്കൌണ്ട് നീക്കം ചെയ്താലും, അതിനുള്ള ആസ്ഥാന ഡയറക്ടറി, മെയില്‍ സ്പൂള്‍, താല്‍ക്കാലിക ഫയലുകള്‍ എന്നിവ സൂക്ഷിയ്ക്കാം.
KDE Services Configuration കെഡിഇ സേവനങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം
Keeps track of the network and updates directory listings of the network:/ protocol network:/ പ്രോട്ടോകോളില്‍ ശൃംഖലയുടേയും തട്ടുകളുടെ പട്ടികകളേയും നിരീക്ഷിയ്ക്കുന്നു
Key Theme Name കീ ഥീമിന്‍റെ പേര്
Key West കീ വെസ്റ്റ്
Language, numeric, and time settings for your particular region നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തിനുള്ള ഭാഷ, അക്കങ്ങള്‍, സമയം എന്നിവയ്ക്കുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങള്‍
Layout style ലേയൌട്ട് സ്റ്റൈല്‍
LEO - Translate Between French and German ലിയോ - ഫ്രഞ്ചും ജര്‍മനും തമ്മില്‍ പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക
LEO - Translate Between German and French ലിയോ - ജര്‍മനും ഫ്രഞ്ചും തമ്മില്‍ പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക
List possible panel names and exit സാധ്യമായ പട്ടയുടെ നാമങ്ങള്‍ കാണിച്ച് പുറത്തിറങ്ങുക
Make it easier to see, hear, type, point and click കാഴ്ച്ച, കേൾവി, മുദ്രണം, പോയിന്റ്, ക്ലിക്ക് എന്നിവ മെച്ചപെടുത്തുക
Mark name പേര് അടയാളപ്പെടുത്തുക
Mary's Harbour മേരീസ് തുറമുഖം
members and contributors. അംഗങ്ങള്‍, സഹകാരികാള്‍
Minimum Key Length ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കീ നീളം
Minimum length of the search key in order to look up matches പൊരുത്തമുളളവ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനായി കീയുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നീളം
Mnemonic key ന്യുമോണിക് കീ
Move your calibration device to the calibrate position and press 'Continue' നിങ്ങളുടെ ക്രമീകരണ ഉപകരണം ക്രമീകരിക്കാന്‍ സജ്ജമാക്കിയിട്ട് 'തുടരുക' അമര്‍ത്തുക
Move your calibration device to the surface position and press 'Continue' നിങ്ങളുടെ ക്രമീകരണ ഉപകരണം ഉപരിതലം ആക്കിയിട്ട് 'തുടരുക' അമര്‍ത്തുക
Multitran - Translate Between Dutch and Russian മള്‍ട്ടിട്രാന്‍ - ഡച്ചും റഷ്യനും തമ്മില്‍ പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക
Multitran - Translate Between English and Russian മള്‍ട്ടിട്രാന്‍ - ഇംഗ്ലീഷും റഷ്യനും തമ്മില്‍ പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക
Multitran - Translate Between French and Russian മള്‍ട്ടിട്രാന്‍ - ഫ്രഞ്ചും റഷ്യനും തമ്മില്‍ പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക
Multitran - Translate Between German and Russian മള്‍ട്ടിട്രാന്‍ - ജര്‍മനും റഷ്യനും തമ്മില്‍ പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക
Multitran - Translate Between Italian and Russian മള്‍ട്ടിട്രാന്‍ - ഇറ്റാലിയനും റഷ്യനും തമ്മില്‍ പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക
Multitran - Translate Between Spanish and Russian മള്‍ട്ടിട്രാന്‍ - സ്പാനിഷും റഷ്യനും തമ്മില്‍ പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക
Nautical നോട്ടിക്കല്‍
Nautical Miles നോട്ടിക്കല്‍ മൈല്‍
Neddy Harbour നെഡ്ഡി തുറമുഖം
Network details for the selected networks, including passwords and any custom configuration will be lost. രഹസ്യവാക്ക്, തയ്യാറാക്കിയ ക്രമീകരണം, എന്നിങ്ങനെയുള്ള %s-ന്റെ നെറ്റ്‌വര്‍ക്ക് വിവരങ്ങള്‍ നഷ്ടമാകുന്നു.
Newfoundland and Labrador ന്യൂഫൌണ്ട് ലാന്‍ഡ് ആന്റ് ലാബ്രഡോര്‍
Number of pixels between the scrollbars and the scrolled window സ്ക്രോള്‍ബാറുകള്‍ക്കും സ്ക്രോള്‍ ചെയ്യുന്ന ജാലകത്തിനും ഇടയിലുള്ള പിക്സലുകളുടെ എണ്ണം.
OpenPGP Key Search ഓപ്പണ്‍പിജിപി (OpenPGP) കീ തെരച്ചില്‍
Pick up and drop cards by clicking ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ചീട്ടെടുത്ത ഇടുക
Place your calibration device over the square and press 'Start' ക്രമീകരണ ഉപകരണം ചതുരത്തിന്റെ മുകളില്‍ വെച്ച് 'തുടങ്ങുക' അമര്‍ത്തുക
Please make sure that the AccountService is installed and enabled. ദയവായി AccountService ഇന്‍സ്റ്റോള്‍ ചെയ്തു് പ്രവര്‍ത്തന സജ്ജമെന്നുറപ്പാക്കുക.
Protect your personal information and control what others might see സ്വകാര്യ വിവരങ്ങള്‍ സംരക്ഷിക്കുക; മറ്റുള്ളവര്‍ എന്തു കാണണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുക
Puts a delay between when a key is pressed and when it is accepted ഒരു കീ അമര്‍ത്തുന്നതിനും സ്വീകരിയ്ക്കുന്നതിനും ഇടയില്‍ ഒരു ഇടവേള നല്‍കുക
Remove all details relating to this network and do not try to automatically connect ഈ ശ്രംഖലയുമായുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും നീക്കി തനിയെ ബന്ധിപ്പിക്കാതിരിക്കുക
Remove all details relating to this network and do not try to automatically connect to it. ഈ ശ്രംഖലയുമായുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും നീക്കി തനിയെ ബന്ധിപ്പിക്കാതിരിക്കുക.
Restart this computer and boot your normal operating system. നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരു സാധാരണ ബൂട്ടിങ്ങിൽ വീണ്ടും തുടങ്ങുക
Row is an expander row, and is expanded നിര വികസിതമാണ്, അതിനാല്‍ വികസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു
Sachs Harbour സാച്ചസ് തുറമുഖം
Saint Kitts and Nevis സെയിന്റ് കിറ്റ്സും നെവിസും
Saint Pierre and Miquelon സെയിന്റ് പിയറി ആന്‍ഡ് മിക്വിലണ്‍
Saint Vincent and the Grenadines സെയിന്റ് വിന്സന്റും ഗ്രനഡൈന്സും
Sao Tome and Principe സാവോ ടോമും പ്രിന്‍സിപ്പിയും
São Tomé and Príncipe Dobra സാവോ ടോമിലേം പ്രിന്‍സിപ്പിയിലേം ഡൊബ്ര
Select the style of control ഏത് രീതിയിലുള്ള നിയന്ത്രണം എന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുക
Select your display language, formats, keyboard layouts and input sources നിങ്ങളുടെ ഭാഷ, ഘടന, കീബോർഡ് മാതൃക, ഇൻപുട്ട് സോർസ് എന്നിവ തിരഞ്ഞെടുക്കുക
Set button mappings and adjust stylus sensitivity for graphics tablets ബട്ടണ്‍ മാപ്പിങ്ങും ഗ്രാഫിക്സ് റ്റാബ്ലറ്റിലെ സ്റ്റൈലസ് ക്രമീകരണങ്ങളും മാറ്റുക
Shared Key പങ്കുവച്ച കീ
Sheet Harbour ഷീറ്റ് തുറമുഖം
Show style ശൈലി കാണിക്കുക
Sho_w key കീ കാ_ണിക്കുക
Some services are disabled because of no network access. ശ്രംഖല ബന്ധമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ചില സേവനങ്ങള്‍ നിര്‍ത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നു.
Sound and Media ശബ്ദവും മീഡിയയും
South and South West England സൌത്ത് ആന്‍ഡ് സൌത്ത് വെസ്റ്റ് ഇംഗ്ലണ്ട്
South Georgia and the South Sandwich Islands തെക്കന്‍ ജോര്‍ജിയ തെക്കന്‍ സാന്‍ഡ്‌വിച്ച് ദ്വീപുകള്‍
Space between value text and the slider/trough area മൂല്ല്യത്തിനുള്ള വാചകത്തിനും സ്ലൈഡര്‍/ട്രഫിനും ഇടയ്ക്കുള്ള സ്ഥലം
Space style സ്ഥലശൈലി
Space to put between the label and the child ലേബലിനും ചൈള്‍ഡിനും ഇടയ്ക്ക് ആവശ്യമുളള സ്ഥലം
Spacing between step buttons and thumb ബട്ടണുകള്‍ തമ്മിലുള്ള വിടവ്
Spacing between thumb/steppers and outer trough bevel തംബ്/സ്റ്റെപ്പറുകളും ഔട്ടര്‍ ട്രഫ് അതിരും തമ്മിലുള്ള വിടവു്
Spacing in pixels between the icon and label ചിഹ്നവും ലേബലും തമ്മിലുള്ള ദൂരം പിക്സലുകളില്‍
Spacing in pixels between the image and label ഇമേജും ലേബലും തമ്മിലുളള വിടവു് പിക്സലുകളില്‍
St. Kitts and Nevis സെയിന്റ് കിറ്റ്സും നെവിസും
St. Vincent and the Grenadines സെയിന്റ് വിന്‍സെന്റ് ആന്‍ഡ് ദി ഗ്രെനാഡിന്‍സ്
Stop Navigation വഴികാട്ടി
നിര്‍ത്തുക
Stop hotspot and disconnect any users? ഹോട്ട്സ്പോട്ട് നിര്‍ത്തി ഏതെങ്കിലും ഉപയോക്താക്കള്‍ വിഛേദിയ്ക്കണമോ?
Streets And Alleys തെരുവകളും ഇടവഴികളും
Style രീതി
Style of bevel around the contents ഉള്ളടക്കത്തിനു് ചുറ്റുമുള്ള അതിരിന്റെ ശൈലി
Style of bevel around the menubar മെനുബാറിനു് ചുറ്റുമുള്ള അതിരിന്റെ ശൈലി
Style of bevel around the spin button സ്പിന്‍ ബട്ടണു ചുറ്റുമുള്ള അതിരിന്റെ ശൈലി
Style of bevel around the statusbar text സ്റ്റേറ്റസ്ബാറിന്റെ വാചകത്തിനു് ചുറ്റുമുള്ള അതിരിന്റെ ശൈലി
Style of bevel around the toolbar ആയുധപ്പട്ടയുടെ അഭിവിന്യാസം
Style of underline for this text ഈ വാചകത്തിന്‍റെ അടിവര രീതി
Svalbard and Jan Mayen സ്വാല്‍ബാര്‍ഡും ജാന്‍ മായെനും
The action this activatable will activate and receive updates from സജ്ജമാക്കുവാന്‍ സാധിക്കുന്ന ഈ സംവിധാനം സജീവമാക്കുകയും പരിഷ്കരണങ്ങള്‍ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രവര്‍ത്തി
The amount of space to add on the left and right of the widget, in pixels വിഡ്ജറ്റിന്‍റെ ഇടത്തും വലത്തും ചേര്‍ക്കുവാനുളള സ്ഥലം, പിക്സലില്‍
The amount of space to add on the top and bottom of the widget, in pixels വിഡ്ജറ്റിന്‍റെ മുകളിലും താഴെയും ചേര്‍ക്കുവാനുളള സ്ഥലം, പിക്സലില്‍
The border relief style ബോര്‍ഡര്‍ റിലീഫിന്‍റെ രീതി
The full path to the file to be used to store and read the list സംരക്ഷിച്ച് വായിക്കുന്നതിനുളള ഫയലിലേക്കുളള മുഴുവന്‍ പാഥ്
The label used for menu items and buttons that activate this action. മെനു ഐറ്റമുകള്‍ക്കും അവയെ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കുന്നതിനുളള ബട്ടണുകള്‍ക്കുമുളള ലേബല്‍.
The list of targets this buffer supports for clipboard copying and DND source ക്ലിപ്പ്ബോര്‍ഡ് പകര്‍ത്തലുകള്‍ക്കും DND സോഴ്സിനും ഈ ബഫര്‍ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ലക്ഷ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക
The list of targets this buffer supports for clipboard pasting and DND destination ക്ലിപ്പ്ബോര്‍ഡ് ഒട്ടിക്കലിനും DND ലക്ഷ്യത്തിനും ഈ ബഫര്‍ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ലക്ഷ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക
The measuring instrument is not detected. Please check it is turned on and correctly connected. അളക്കുന്ന ഉപകരണം ലഭ്യമല്ല. ഇതു് ഓണ്‍ ആണെന്നും ശരിയായി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും ഉറപ്പാക്കുക.
The mnemonic accelerator key for this label ഈ ലേബലിനുളള ന്യൂമോണിക്ക് ആക്സലറേറ്റര്‍ കീ
The old and new passwords are the same പഴയതും പുതിയതും രഹസ്യവാക്കുകള്‍ ഒന്നു തന്നെയാണ്.
The old and new passwords are too similar പഴയതും പുതിയതും ആയ രഹസ്യവാക്കുകള്‍ തമ്മില്‍ വളരെ സാമ്യമുണ്ട്.
The position of the insert mark (as offset from the beginning of the buffer) ചേര്‍ക്കുവാനുള്ള അടയാളത്തിന്റെ സ്ഥാനം (ബഫറിന്റെ ആരംഭം മുതല്‍ ഓഫ്‌സെറ്റ് ആയി)
The selected day (as a number between 1 and 31, or 0 to unselect the currently selected day) തിരഞ്ഞെടുത്ത ദിവസം (1-നും 31-നും ഇടയ്ക്കുളള അക്കം, അല്ലെങ്കില്‍ ഇപ്പോള്‍ തിരഞ്ഞെടുത്ത ദിവസം മാറ്റുന്നതിന് 0)
The selected month (as a number between 0 and 11) തിഞ്ഞെടുത്ത മാസം (0-ത്തിനും 11-നും നടുക്കുളള അക്കം)
The style of the widget, which contains information about how it will look (colors etc) വിഡ്ജറ്റിന്റെ രീതി, എങ്ങനെ വിഡ്ജറ്റ് കാണപ്പെടണം എന്നുള്ള വിവരം (നിറങ്ങള്‍ എന്നിങ്ങനെ)
The widget to be activated when the label's mnemonic key is pressed ലേബലിന്‍റെ ന്യൂമോണിക് കീ അമര്‍ത്തപ്പെടുന്പോള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കേണ്ട വിഡ്ജറ്റ്
Theme done in the Oxygen style ഓക്സിജന്‍ രീതിയിലുള്ള ആശയം തയ്യാര്‍
Thumb And Pouch പെരുവിരളും സഞ്ചിയും
Toolbar style ആയുധപ്പട്ടയുടെ ശൈലി
Tracks status of network interfaces and provides notification to applications using the network. ശൃംഖലാവിനിമയതലങ്ങളുടെ സ്ഥിതിവിവരം നോക്കി അതുപയോഗിക്കുന്ന പ്രയോഗങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു.
Treats a sequence of modifier keys as a key combination തുടരെയുള്ള മോഡിഫയര്‍ കീകള്‍ കീക്കൂട്ടമായി കരുതപ്പെടുന്നു
Trinidad and Tobago ട്രിനിഡാഡും ടൊബാഗോയും
Trinidad and Tobago Dollar ട്രിനിഡാഡിലേം ടൊബാഗോയിലേം ഡോളര്‍
TRUE if the origin of the context should be at the corner of the page and not the corner of the imageable area താളിന്റെ മൂലയില്‍ ആയിരിക്കണം കോണ്‍ടെക്സ്റ്റ് എങ്കില്‍ TRUE
Try changing some letters and numbers. കുറച്ച് അക്കങ്ങളും അക്ഷരങ്ങളും മാറ്റി നോക്കുക
Turks and Caicos Islands ടർക്സ്-കൈകോസ് ദ്വീപുകൾ
Turn accessibility features on and off using the keyboard കീബോര്‍ഡ് എളുപ്പവഴികള്‍ ഉപയോഗിച്ചു് ആക്സസിബിളിറ്റി വിശേഷതകള്‍ ടൊഗിള്‍ ചെയ്യുവാന്‍ സാധിക്കുന്നു
Turn Bluetooth on and off and connect your devices ബ്ലുടൂത്ത് ഓണ്‍ ഓഫ് ആക്കിയതിനു ശേഷം ഉപകരണം കണക്ട് ചെയ്യുക
Type the URL into your browser to download and install the profile. പ്രൊഫെൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതിനായി ബ്രൊസറിൽ URL ടെപ്പ് ചെയ്യുക.
View and change keyboard shortcuts and set your typing preferences കീബോഡ് കുറുക്കുവഴികള്‍ കണ്ട് മാറുറുക; ടൈപ്പിങ്ങ് മുന്‍ഗണനകള്‍ മാറ്റുക
View your battery status and change power saving settings ബാറ്ററിയുടെ സ്ഥിതി നോക്കി വൈദ്യുതി ലഭിക്കുക
Wallis and Futuna വോളിസ് ആന്റ് ഫുട്ടാന
WEP 40/128-bit Key (Hex or ASCII) ഡബ്ലിയുഇപി 40/128-bit കീ (ഹെക്സോ ആസ്കിയോ)
When TRUE, keyboard navigation and other errors will cause a beep TRUE ആണെങ്കില്‍, കീബോര്‍ഡ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും മറ്റു് പിശകുകള്‍ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ബീപ്പ് ചെയുന്നു
When without a stapler, a staple and a ruler will work കൈ നനയാതെ മീന്‍ പിടിക്കാന്‍ പറ്റുമോ?
Whether default toolbars have text only, text and icons, icons only, etc. സ്വതവേയുള്ള ടൂള്‍ബാറുകള്‍ക്കു് വാചകം മാത്രം, വാചകങ്ങളും ചിഹ്നങ്ങളും, ചിഹ്നങ്ങള്‍ മാത്രം എന്നിവയാണോ എന്നു്
Whether left and right margins accumulate. ഇടതോ വലതോ മാര്‍ജിനുകള്‍.
Whether menu accelerators can be changed by pressing a key over the menu item മെനു വസ്തുവിലുള്ള ഒരു കീ അമര്‍ത്തി മെനു ആക്സലറേറ്ററുകള്‍ മാറ്റുവാന്‍ സാധ്യമാണോ എന്നു്
Whether separators have configurable width and should be drawn using a box instead of a line വിടവടയാളങ്ങള്‍ക്ക് ക്റമികരിക്കുവാന്‍ സാധിക്കുന്ന വീതിയുണ്ടോ എന്നും അവ ബോക്സ് ഉപയോഗിച്ച് വരയ്ക്കണമോ എന്നും
Whether the context menus of entries and text views should offer to change the input method എന്‍ട്രികളുടേയും വാചകങ്ങളുടേയും കോണ്‍ടെക്സ്റ്റ് മെനു ഇന്‍പുട്ട് മെഥേഡ് മാറ്റുവാന്‍ ആവശ്യപ്പെടണമോ
Whether the context menus of entries and text views should offer to insert control characters എന്‍ട്രികളുടേയും വാചകങ്ങളുടേയും കോണ്‍ടെക്സ്റ്റ് മെനു നിയന്ത്രണ അക്ഷരങ്ങള്‍ ചേര്‍ക്കുവാന്‍ ആവശ്യപ്പെടണമോ
Whether the direction of the sort indicators in list and tree views is inverted compared to the default (where down means ascending) Whether the direction of the sort indicators in list and tree views is inverted compared to the default (where down means ascending)
Whether the event box is visible, as opposed to invisible and only used to trap events. ഇവന്റ് ബോക്സ് ദൃശ്യമാണോ എന്നു്, ഇവന്റുകള്‍ ട്രാപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനു് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നു
Whether the hidden files and folders should be displayed അദൃശ്യമായവ ഫയലുകളും ഫോള്‍ഡറുകളും പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കണമോ എന്ന്
Whether the mark has left gravity അടയാളത്തിന്‍ ഇടത് ഗ്രാവിറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന്
Whether the selected font style is shown in the label തിരഞ്ഞെടുത്ത ലിപിയുടെ ശൈലി ലേബലില്‍ കാണിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന്
Whether this tag affects the font style ടാഗ് ലിപി രീതിയെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന്
Whether to draw trough for full length of range or exclude the steppers and spacing ട്രഫ് പൂര്‍ണ്ണമായി വരയ്ക്കണമോ അല്ലെങ്കില്‍ സ്റ്റെപ്പറുകളും വിടവു് വേണ്ടെന്നു് വയ്ക്കുക
Whether two cursors should be displayed for mixed left-to-right and right-to-left text ഇടതു് മുതല്‍ വലതു് വരയും വലതു് മുതല്‍ ഇടതു് വരെയുമുള്ള വാചകങ്ങള്‍ക്കു് രണ്ടു് കര്‍സറുകള്‍ കാണിക്കണമോ എന്നു്
Width, in pixels, between focus indicator and the widget 'box' ഫോക്കസ് ഇന്‍ഡിക്കേറ്ററും വിഡ്ജറ്റ് ബോക്സും തമ്മിലുള്ള വീതി, പിക്സലുകളില്‍
Window position (x and y). ജാലകത്തിന്റെ സ്ഥാനം (എക്സും വൈയും)
Window size (width and height). ജാലകത്തിന്റെ വലിപ്പം (വീതിയും ഉയരവും).
Winter Harbour വിന്റര്‍ തുറമുഖം
Xft Hint Style Xft ഹിന്‍റ് ശൈലി
You can add images to your %s folder and they will show up here താങ്കൾക്ക് താങ്കളുടെ %s അറയിലേക്ക് ചിത്രങ്ങൾ ചേർക്കാം. അവ ഇവിടെ ദൃശ്യമാവുന്നതാണ്.
_Card Style _ചീട്ടിന്റെ രീതി
_Private key password _സ്വകാര്യ കീ അടയാളവാക്ക്
_Stop Navigation _വഴികാട്ടി നിറുത്തുക

Source information

Context
nautical_render_descr
Flags
ignore-begin-newline, ignore-end-space, ignore-begin-space, ignore-end-newline
Source string age
8 months ago
Translation file
OsmAnd/​res/​values-ml/​strings.xml, string 50
String priority
Medium