Translate

poi_cannot_be_found
Node or way cannot be found.
SourceTranslationState
52
Markers added as a group of Favorites or GPX waypoints marked Passed will remain on the map. If the group is not active, the markers will disappear from the map.
As marcaxes engadidas coma un grupo de Favoritos ou puntos de rota GPX desbotados ficarán no mapa. Se o grupo non está dispoñíbel, as marcaxes agocharanse do mapa.
53
Keep passed markers on the map
Manter no mapa as marcaxes desbotadas
54
There is more transport on this stop.
Hai máis transportes nesta paraxe.
55
Please give OsmAnd permission for location to continue.
Para proseguer, debe permiti-la ubicación ó OsmAnd.
56
Thank you for feedback
Grazas polo seu comentario
57
Node or way cannot be found.
O nó ou camiño non pode ser atopado.
58
No search results?
Give us feedback
Sen resultados da procura? Mándenos as súas opinións
59
• Fixed crash on startup that occurred on some devices

• New Markers feature: display the markers that have already been traversed

• Search history now shows the categories you have searched for previously

• Fixed crash on startup that occurred with non-latin maps

• Improve rendering speed issues on Android 8.0 devices

• Support for polygon (non-amenity) objects editing

• Measure distance: add Measure button to Actions in the context menu

• Corrixido o erro no inicio que se producía nalgúns dispositivos

• Nova función das marcaxes: amosa as marcaxes que xa foran atravesadas.

• No historial da procura amosa agora as categorías procuradas anteriormente

• Corrixido o fallo no inicio que se producía cos mapas non latinos

• Mellora nos problemas da velocidade do renderizado nos dispositivos Android 8.0

• Suporte para a edición de obxectos poligonais (non servizos)

• Medir distancia: podes engadi-lo botón de «Medir distancia» ás accións no menú contextual
60
• Navigation: Fix progress bar, fast swapping of the start and end point of the route

• Map markers: fix turn on/off groups, ability to hide markers from the map

• OSM Edit: Ability to edit tags for non-point objects and ways, fix missing comments on notes, backup of edits

• Improve Wikipedia and Wikivoyage parsing, updated files are already available

• Context menu: fix transport shields color in the night mode, fix additional menu sizes

• Boat navigation: support for waterway fairway

• Other bug fixes

• Navigación: Corrección na barra do progreso, intercambio axiña do punto inicial e final da rota

• Marcaxes do mapa: corrixido o des/activar grupos, capacidade para agochar marcaxes do mapa

• Edición do OSM: Capacidade de edición das etiquetas para obxectos que non sexan puntos e vías, corrección dos comentarios baleiros nas notas, copia de seguridade das edicións

• Mellor análise da Wikipedia e Wikiviaxes, os ficheiros actualizados xa están dispoñíbeis

• Menú contextual: corrixida a cor dos escudos do transporte no modo noite e os tamaños do menú adicionais

• Navigación fluvial: suporte á navegación fluvial

• Outras correccións de erros
61
Committing way…
Estase a envíar camiño…
62
Increase search radius to %1$s
Aumenta-lo raio da procura para %1$s

Loading…

Loading…

Glossary

Source Translation
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
poi_cannot_be_found
Flags
ignore-begin-newline, ignore-begin-space, ignore-end-newline, ignore-end-space
Source string age
6 months ago
Translation file
OsmAnd/res/values-gl/strings.xml, string 57
String priority
Medium