Translate

more_transport_on_stop_hint
There is more transport on this stop.
SourceTranslationState
20
Search street
Søg efter gade
21
Select the city first
Vælg en by først
22
Restore
Gendan
23
Markers added as a group of Favorites or GPX waypoints marked Passed will remain on the map. If the group is not active, the markers will disappear from the map.
Markører tilføjet som en gruppe af favoritter eller GPX rutepunkter markeret passeret vil forblive på kortet. Hvis gruppen ikke er aktiv, vil mærkerne forsvinde fra kortet.
24
Keep passed markers on the map
Behold passerede markører på kortet
25
There is more transport on this stop.
Der er flere transportmidler ved dette stop.
26
Please give OsmAnd permission for location to continue.
Giv OsmAnd tilladelse til placering for at fortsætte.
27
Thank you for feedback
Tak for tilbagemelding
28
Node or way cannot be found.
Node eller vej kan ikke findes.
29
No search results?
Give us feedback
Ingen søgeresultater?
Giv tilbagemelding
30
• Fixed crash on startup that occurred on some devices

• New Markers feature: display the markers that have already been traversed

• Search history now shows the categories you have searched for previously

• Fixed crash on startup that occurred with non-latin maps

• Improve rendering speed issues on Android 8.0 devices

• Support for polygon (non-amenity) objects editing

• Measure distance: add Measure button to Actions in the context menu

• Løst nedbrud ved start, der opstod på nogle enheder

• Ny Markør funktion: visning af de mærker, der allerede er nået

• Søgehistorikken viser nu de kategorier, der er søgt efter tidligere

• Løst nedbrud ved opstart, der opstod med ikke-latinske kort

  • Forbedret renderingshastighed på Android 8.0 enheder

  • Understøtter redigering af polygonobjekter (ikke-facilitet)

  • Afstandsmåling: tilføjet knap til afstandsmåling i handlinger i kontekstmenuen

Loading…

Loading…

Allan Nordhøy 2 months ago Source string comment

"More transport available from this stop"?

Glossary

Source Translation
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
more_transport_on_stop_hint
Flags
ignore-end-space, ignore-begin-newline, ignore-end-newline, ignore-begin-space
Source string age
3 months ago
Translation file
OsmAnd/​res/​values-da/​strings.xml, string 25
String priority
Medium