Translate

more_transport_on_stop_hint
There is more transport on this stop.
SourceTranslationState
49
Search street
Hledat ulici
50
Select the city first
Začít hledání od města
51
Restore
Obnovit
52
Markers added as a group of Favorites or GPX waypoints marked Passed will remain on the map. If the group is not active, the markers will disappear from the map.
Značky, přidané jako skupina oblíbených nebo GPX bodů a označené jako prošlé, zůstanou na mapě. Pokud skupina není aktivní, značky zmizí z mapy.
53
Keep passed markers on the map
Ponechat prošlé značky na mapě
54
There is more transport on this stop.
Na této zastávce je další provoz.
55
Please give OsmAnd permission for location to continue.
Aby mohla aplikace OsmAnd pokračovat, udělte jí prosím oprávnění pro přístup k poloze.
56
Thank you for feedback
Děkujeme za Vaši zpětnou vazbu
57
Node or way cannot be found.
Na Váš dotaz nebylo nic nalezeno.
58
No search results?
Give us feedback
Žádný výsledek vyhledávání?
Dejte nám o tom vědět, ať to můžeme zlepšit
59
• Fixed crash on startup that occurred on some devices

• New Markers feature: display the markers that have already been traversed

• Search history now shows the categories you have searched for previously

• Fixed crash on startup that occurred with non-latin maps

• Improve rendering speed issues on Android 8.0 devices

• Support for polygon (non-amenity) objects editing

• Measure distance: add Measure button to Actions in the context menu

• Opravený pád při startu s ne-latinkovými mapami

• Zlepšení rychlosti vykreslování na zařízeních s Android 8.0

• Podpora pro editování plošných objektů

• Měření vzdálenosti: tlačítko Měření přidáno do akcí v kontextovém menu

Loading…

Loading…

Allan Nordhøy 3 months ago Source string comment

"More transport available from this stop"?

Glossary

Source Translation
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
more_transport_on_stop_hint
Flags
ignore-begin-newline, ignore-begin-space, ignore-end-newline, ignore-end-space
Source string age
4 months ago
Translation file
OsmAnd/res/values-cs/strings.xml, string 54
String priority
Medium