Translate

rendering_attr_highway_class_path_name
Path
SourceTranslationState
49
Service
Dopravní obsluha
50
Footway
Chodník
51
Track
Polní cesta
52
Bridleway
Cesta pro koně
53
Steps
Schody
54
Path
Pěšina
55
Cycleway
Cyklostezka
56
Undefined
Neurčené
57
• New 'Directions' screen: Displays Home and Work destination buttons, 'previous route' shortcut, list of active GPX tracks and markers, search history

• Additional info under 'Route details': road types, surface, steepness, smoothness

• Public transport navigation supporting all kinds of transportation: metro, bus, tram, etc.

• New Quick action for show/hide tracks and day/night modes

• Fixed areas displayed as flooded in Germany, South Africa, Quebec

• Additional support for KML and KMZ import

• Fixed crashes on opening some public transport stops

• Removed Facebook and Firebase analytics from the free version (OsmAnd+ doesn't include it)

• Nová obrazovka 'Pokyny': Zobrazuje tlačítka pro cíl Domov a Práce, zkratku pro 'předchozí trasu', seznam aktivních GPX tras a značek, historii vyhledávání

• Doplňující informace pod 'Detaily trasy': druhy cest, povrch, strmost, kvalita povrchu

• Navigace hromadnou dopravou: metro, autobusy, tramvaj, atd.

• Nové rychlé akce pro skrytí/zobrazení tras a změnu denního/nočního režimu

• Opravené oblasti zobrazené jako zaplavené v Německu, Jižní Africe, Quebecu

• Vylepšená podpora pro import KML a KMZ

• Opravené pády aplikace při otevření některých zastávek hromadné dopravy

• Odstraněné analytické moduly Facebook a Firebase z verze zdarma (OsmAnd+ je neobsahoval)
58
Enable public transport for OsmAnd Live changes.
Povolit použití změn z OsmAnd Live pro veřejnou dopravu.
59
OsmAnd Live public transport
Hromadná doprava z OsmAnd Live

Loading…

Loading…

Glossary

Source Translation
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
rendering_attr_highway_class_path_name
Flags
ignore-begin-space, ignore-end-newline, ignore-begin-newline, ignore-end-space
Source string age
8 days ago
Translation file
OsmAnd/res/values-cs/strings.xml, string 54
String priority
Medium