Translate

thank_you_for_feedback
Thank you for feedback
SourceTranslationState
50
Restore
Obnovit
51
Markers added as a group of Favorites or GPX waypoints marked Passed will remain on the map. If the group is not active, the markers will disappear from the map.
Značky, přidané jako skupina oblíbených nebo GPX bodů a označené jako prošlé, zůstanou na mapě. Pokud skupina není aktivní, značky zmizí z mapy.
52
Keep passed markers on the map
Ponechat prošlé značky na mapě
53
There is more transport on this stop.
Na této zastávce je další provoz.
54
Please give OsmAnd permission for location to continue.
Aby mohla aplikace OsmAnd pokračovat, udělte jí prosím oprávnění pro přístup k poloze.
55
Thank you for feedback
Děkujeme za Vaši zpětnou vazbu
56
Node or way cannot be found.
Na Váš dotaz nebylo nic nalezeno.
57
No search results?
Give us feedback
Žádný výsledek vyhledávání?
Dejte nám o tom vědět, ať to můžeme zlepšit
58
• Fixed crash on startup that occurred on some devices

• New Markers feature: display the markers that have already been traversed

• Search history now shows the categories you have searched for previously

• Fixed crash on startup that occurred with non-latin maps

• Improve rendering speed issues on Android 8.0 devices

• Support for polygon (non-amenity) objects editing

• Measure distance: add Measure button to Actions in the context menu

• Opravený pád při startu s ne-latinkovými mapami

• Zlepšení rychlosti vykreslování na zařízeních s Android 8.0

• Podpora pro editování plošných objektů

• Měření vzdálenosti: tlačítko Měření přidáno do akcí v kontextovém menu
59
• Navigation: Fix progress bar, fast swapping of the start and end point of the route

• Map markers: fix turn on/off groups, ability to hide markers from the map

• OSM Edit: Ability to edit tags for non-point objects and ways, fix missing comments on notes, backup of edits

• Improve Wikipedia and Wikivoyage parsing, updated files are already available

• Context menu: fix transport shields color in the night mode, fix additional menu sizes

• Boat navigation: support for waterway fairway

• Other bug fixes

• Navigace: opravený indikátor průběhu, přidána možnost pro rychlé prohození začátku a konce trasy

• Mapové značky: opravena možnost zapnutí/vypnutí skupin, nově možnost skrýt značky na mapě

• Úpravy OSM: nově možnost upravovat tagy všech objektů zájmu v mapě (nejen bodových jako dosud), opraveny chybějící komentáře v poznámkách, přidána možnost zálohy úprav

• Vylepšené vykreslování článků Wikipedie a Wikivoyage, upravené soubory jsou již k dispozici ke stažení

• Nabídka: opraveny barvy znaků v nočním režimu, opraveny velikosti dodatečných menu

• Lodní navigace: nově podpora vodních cest

• Menší opravy nahlášených chyb
60
Committing way…
Odesílání cesty…

Loading…

Loading…

Glossary

Source Translation
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
thank_you_for_feedback
Flags
ignore-end-newline, ignore-begin-newline, ignore-begin-space, ignore-end-space
Source string age
6 months ago
Translation file
OsmAnd/res/values-cs/strings.xml, string 55
String priority
Medium