Translate

shared_location
Shared location
SourceTranslationState
1836
Allocated memory %1$s MB (Android limit %2$s MB, Dalvik %3$s MB).
Памет за приложението %1$s MB (Ограничение за Android: %2$s MB, Dalvik: %3$s MB).
1837
Allocated memory
Заета памет
1838
Total native memory allocated by app %1$s MB (Dalvik %2$s MB, other %3$s MB). Proportional memory %4$s MB (Android limit %5$s MB, Dalvik %6$s MB).
Цялата системна памет за приложението: %1$s MB (Dalvik: %2$s MB, други: %3$s MB). Пропорционална памет: %4$s MB (Ограничение за Android: %5$s MB, Dalvik: %6$s MB).
1839
Total native memory
Системна памет
1840
Starting point too far from nearest road.
Началната позиция е твърде далеч от път.
1841
Shared location
Споделено място
1842
Pick up the car from parking
Вземете колата от паркинга
1843
Warning
Предупреждение
1844
A notification to pick up your car has been added to your calendar. It will remain there until you will delete it manually.
Предупреждението за вземане на колата е добавено във Вашия календар. Ще остане там, докато не го изтриете ръчно.
1845
Set parking time limit
Настройте ограничението по време
1846
Delete the parking location marker?
Да се изтрие ли позицията на паркираната кола?

Loading…

Loading…

Glossary

Source Translation
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
shared_location
Source string age
5 years ago
Translation file
OsmAnd/res/values-bg/strings.xml, string 1841
String priority
Medium
Failing checks