Translate

Monkeysign (scan)
SourceTranslationState
20
password confirmation failed
wachtwoordbevestiging is mislukt
21
record type '%s' not implemented
recordtype '%s' niet geïmplementeerd
22
sign a key in a safe fashion using a webcam to scan for qr-codes

This command will fire up a graphical interface and turn on the webcam
(if available) on this computer. It will also display a qr-code of
your main OpenPGP key.

The webcam is used to capture an OpenPGP fingerprint represented as a
qrcode (or whatever the zbar library can parse) and then go through a
signing process.

The signature is then encrypted and mailed to the user. This leave the
choice of publishing the certification to that person and makes sure
that person owns the identity signed.

This program assumes you have gpg-agent configure to prompt for
passwords.
onderteken een sleutel op een veilige manier met een webcam om qr-codes te scannen.

Deze opdracht zal een grafische interface starten en de webcam aanzetten
(indien beschikbaar) op deze computer. Het zal ook een qr-code van
uw hoofd-OpenPGP-sleutel weergeven.

De webcam wordt gebruikt om een OpenPHP vingerafdruk
in de vorm van een qr-code vast te leggen (of een ander formaat
dat wordt ondersteund door de zbar-bibliotheek) om vervolgens
door een tekenproces te gaan.

De handtekening wordt dan versleuteld en naar de gebruiker gemaild.
Dit laat de keuze om het certificaat te publiceren aan die persoon en
verzekert dat de persoon de ondertekende identiteit bezit.

Deze applicatie gaat er vanuit dat u een GPG-agent heeft geconfigureerd zodat deze kan
vragen naar wachtwoorden.
23
okay, signing
in orde, ondertekenen
24
user denied signature
gebruiker weigerde handtekening
25
Monkeysign (scan)
26
_File
_Bestand
27
Open image...
Open afbeelding...
28
_Save QR code as...
QR-code _opslaan als...
29
_Print QR code...
QR-code _printen...
30
Copy image to clipboard
Afbeelding naar klembord kopiëren

Loading…

Loading…

Glossary

Source Translation
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
../monkeysign/gtkui.py:152
Source string age
5 years ago
Translation file
po/nl.po, string 25
String priority
Medium