Translate

Singular
Personal donations: {money_amount} from {n} donor.
Plural
Personal donations: {money_amount} from {n} donors.

Plural equation: n > 1

SourceTranslationState
30
See your account's transaction logs
Hesabınızın işlem geçmişini görüntüleyin
31
- {0}: {1}
- {0}: {1}
32
Your Liberapay income is approximately {money_amount} this week
Liberapay geliriniz bu hafta yaklaşık {money_amount}
33
Your Liberapay income is {money_amount} this week
Liberapay geliriniz bu hafta {money_amount}
34
Here is the breakdown of your income this week:
İşte bu haftaki gelirinizin dağılımı:
35
Singular
Personal donations: {money_amount} from {n} donor.
Plural
Personal donations: {money_amount} from {n} donors.
Singular
Kişisel bağışlar: {n} bağışçıdan {money_amount}.
Plural
Kişisel bağışlar: {n} bağışçıdan {money_amount}.
36
Personal donations: none.
Kişisel bağışlar: yok.
37
Singular
Donations for your role in the {team_name} team: {money_amount} from {n} donor.
Plural
Donations for your role in the {team_name} team: {money_amount} from {n} donors.
Singular
{team_name} ekibindeki rolünüz için bağışlar: {n} bağışçıdan {money_amount}.
Plural
{team_name} ekibindeki rolünüz için bağışlar: {n} bağışçıdan {money_amount}.
38
Donations through teams: none (you are not a member of any team).
Takımlar aracılığıyla bağışlar: yok (hiçbir takımın üyesi değilsin).
39
NB: Donations through Liberapay are now paid in advance instead of being transferred weekly. The numbers above match what you would have received this week under the old system.
Not: Liberapay aracılığıyla yapılan bağışlar artık haftalık yerine peşin olarak ödenmektedir. Yukarıdaki rakamlar, eski sistemde bu hafta ne alacağınıza uyuyor.
40
You have {money_amount} in your Mangopay wallet.
Mangopay cüzdanınızda {money_amount} var.

Loading…

Loading…

Things to check

Glossary

Source Translation
No related strings found in the glossary.

Source information

Flags
python-brace-format
Source string age
7 months ago
Translation file
i18n/core/tr.po, string 35
String priority
Medium