Translate

Singular
Personal donations: {money_amount} from {n} donor.
Plural
Personal donations: {money_amount} from {n} donors.

Plural equation: n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2

SourceTranslationState
30
See your account's transaction logs
Przejrzyj historię transakcji na Twoim koncie
31
- {0}: {1}
- {0}: {1}
32
Your Liberapay income is approximately {money_amount} this week
Twój przychód z Liberapay w tym tygodniu wynosi około {money_amount}
33
Your Liberapay income is {money_amount} this week
Twój przychód z Liberapay w tym tygodniu to {money_amount}
34
Here is the breakdown of your income this week:
Oto rozkład Twojego przychodu w tym tygodniu:
35
Singular
Personal donations: {money_amount} from {n} donor.
Plural
Personal donations: {money_amount} from {n} donors.
One
Osobista darowizna: {money_amount} od {n} osoby.
Few
Osobiste darowizny: {money_amount} od {n} osób.
Other
Osobiste darowizny: {money_amount} od {n} osób.
36
Personal donations: none.
Osobiste darowizny: brak.
37
Singular
Donations for your role in the {team_name} team: {money_amount} from {n} donor.
Plural
Donations for your role in the {team_name} team: {money_amount} from {n} donors.
One
Darowizny za przynależność do zespołu {team_name}: {money_amount} od {n} osoby.
Few
Darowizny za przynależność do zespołu {team_name}: {money_amount} od {n} osób.
Other
Darowizny za przynależność do zespołu {team_name}: {money_amount} od {n} osób.
38
Donations through teams: none (you are not a member of any team).
Darowizny za przynależność do zespołów: brak (nie jesteś członkiem żadnego).
39
NB: Donations through Liberapay are now paid in advance instead of being transferred weekly. The numbers above match what you would have received this week under the old system.
Uwaga: darowizny za pośrednictwem Liberapay są teraz wypłacane z góry, a nie przekazywane co tydzień. Powyższe liczby odpowiadają tym, co otrzymałbyś w tym tygodniu w starym systemie.
40
You have {money_amount} in your Mangopay wallet.
Masz {money_amount} w portfelu Mangopay.

Loading…

Loading…

Things to check

Glossary

Source Translation
No related strings found in the glossary.

Source information

Flags
python-brace-format
Source string age
7 months ago
Translation file
i18n/core/pl.po, string 35
String priority
Medium