Translate

Singular
Liberapay was launched {timespan_ago} and has {n} user.
Plural
Liberapay was launched {timespan_ago} and has {n} users.

Plural equation: n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2

SourceTranslationState
1082
Money
Pieniądze
1083
Quarantine
Kwarantanna
1084
Concretely, you are prevented from withdrawing the quarantined money from your Liberapay account to your bank account.
Oznacza to, że nie możesz przelać pieniędzy znajdujących się w kwarantannie z Twojego konta Liberapay na konto bankowe.
1085
Safety
Bezpieczeństwo
1086
We guarantee that the funds you put in our custody will not be lost in case of bankruptcy, whether it affects us or a third party to whom we have delegated the custody of the funds.
Gwarantujemy, że pieniądze które nam powierzasz nie zostaną utracone w wynika bankructwa, zarówno naszego jak i podmiotu trzeciego do którego je delegujemy.
1087
Singular
Liberapay was launched {timespan_ago} and has {n} user.
Plural
Liberapay was launched {timespan_ago} and has {n} users.
One
Platforma Liberapay rozpoczęła działanie {timespan_ago} i jest używana przez {n} użytkowników.
Few
Platforma Liberapay rozpoczęła działanie {timespan_ago} i jest używana przez {n} użytkowników.
Other
Platforma Liberapay rozpoczęła działanie {timespan_ago} i jest używana przez {n} użytkowników.
1088
{0} is escrowed within Liberapay.
{0} jest zdeponowane na Liberapay.
1089
Singular
<unused singular (hash=fd1709b5b191a6dcb851e261d315f1e1)>
Plural
The last payday was {timespan_ago} and transferred {money_amount} between {n} users.
One
Ostatni dzień wypłaty (payday) miał miejsce {timespan_ago} i przesłano wtedy {money_amount} pomiędzy {n} użytkownikiem.
Few
Ostatni dzień wypłaty (payday) miał miejsce {timespan_ago} i przesłano wtedy {money_amount} pomiędzy {n} użytkownikami.
Other
Ostatni dzień wypłaty (payday) miał miejsce {timespan_ago} i przesłano wtedy {money_amount} pomiędzy {n} użytkownikami.
1090
Singular
{n} participant gave money.
Plural
{n} participants gave money.
One
{n} uczestnik przekazał pieniądze.
Few
{n} uczestników przekazało pieniądze.
Other
{n} uczestników przekazało pieniądze.
1091
Singular
{n} participant received money.
Plural
{n} participants received money.
One
Few
Other
1092
Singular
{n} participant was both a donor and a recipient.
Plural
{n} participants were both donors and recipients.
One
Few
Other

Loading…

Loading…

Things to check

Glossary

Source Translation
No related strings found in the glossary.

Source information

Flags
python-brace-format
Source string age
2 months ago
Translation file
i18n/core/pl.po, string 1087
String priority
Medium
Failing checks