Translate

Last changed {timespan_ago} by {username}.
SourceTranslationState
1127
Removing team membership
Opuszczanie zespołu
1128
You can leave a team from {0}your teams dashboard{1}.
Możesz opuścić dany zespół z poziomu {0}Twojego kokpitu zespołów{1}.
1129
Kicking a member out of a team is not implemented yet. Please contact support with evidence that the member needs to be kicked out and that there is consensus on that among the other members.
Nie ma jeszcze możliwości wyrzucenia członka z zespołu. Jeśli posiadasz dowód, że dany członek powinien zostać wyrzucony z zespołu i istnieje wśród członków zespołu co do tego konsensus skontaktuj się z obsługą.
1130
Closing a team account
1131
A team account is automatically closed when its last member leaves.
1132
Last changed {timespan_ago} by {username}.
Ostatnio zmieniono {timespan_ago} przez {username}.
1133
Communities allow you to find people that work on things you care about. You can also subscribe to their newsletters to stay informed.
Społeczności ułatwiają znalezienie osób, które pracują nad tym na czym Ci zależy. By dostawać najświeższe wiadomości możesz subskrybować ich biuletyny.
1134
Start a new community
Załóż nową społeczność
1135
Singular
There is {n} community on Liberapay.
Plural
There are {n} communities on Liberapay.
One
Na Liberapay mamy {n} społeczność.
Few
Na Liberapay mamy {n} społeczności.
Other
Na Liberapay mamy {n} społeczności.
1136
Search communities
Przeszukaj społeczności
1137
Popular Communities
Popularne społeczności

Loading…

Loading…

Glossary

Source Translation
No related strings found in the glossary.

Source information

Flags
python-brace-format
Source string age
2 months ago
Translation file
i18n/core/pl.po, string 1132
String priority
Medium