Translate

Your pledge to give {0} every week to {1} will be turned into action now that they have joined Liberapay. Huzzah!
SourceTranslationState
98
Once this payment has been processed it should appear on your bank statement as “{descriptor}”.
Når denne betalingen har blitt behandlet bør den fremtre på din betalingsoversikt som "{descriptor}".
99
Your payment has succeeded
Betaling utført
100
The payment of {money_amount} through Liberapay that was initiated on {date} has succeeded.
Betalingen på {money_amount} gjennom Liberapay som ble igangsatt på {date} har blitt utført.
101
Thank you for this donation!
Takk for din støtte.
102
{0} from {1} has joined Liberapay!
{0} fra {1} har registrert seg på Liberapay!
103
Your pledge to give {0} every week to {1} will be turned into action now that they have joined Liberapay. Huzzah!
Donasjonstilbudet ditt på {0} hver uke til {1} har blitt effektuert som følge av deres registrering på Liberapay. Hurra!
104
Follow this link to view {0}'s profile:
Klikk her for å se {0}s profil:
105
{user_name} from {platform} has joined Liberapay!
{user_name} fra {platform} har registrert seg på Liberapay!
106
On {date} you pledged to donate {money_amount} to {user_name} if they joined Liberapay.
Den {date} lovet du å donere {money_amount} til {user_name}, forutsatt at vedkommende registrerte seg på Liberapay.
107
We're pleased to inform you that {user_name} joined Liberapay {time_ago}, as {liberapay_username}, so you can now turn your pledge into a real donation:
Gledelig nok har {user_name} registrert seg på Liberapay {time_ago}, som {liberapay_username}, slik at du nå kan gjøre virkelighet av ditt donasjonsløfte:
108
Donate to {0}
Doner til {0}

Loading…

Loading…

Glossary

Source Translation
pledge tilbud

Source information

Flags
python-brace-format
Source string age
3 years ago
Translation file
i18n/core/nb.po, string 103
String priority
Medium