Translate

Donate to {0}
SourceTranslationState
103
Your pledge to give {0} every week to {1} will be turned into action now that they have joined Liberapay. Huzzah!
Donasjonstilbudet ditt på {0} hver uke til {1} har blitt effektuert som følge av deres registrering på Liberapay. Hurra!
104
Follow this link to view {0}'s profile:
Klikk her for å se {0}s profil:
105
{user_name} from {platform} has joined Liberapay!
{user_name} fra {platform} har registrert seg på Liberapay!
106
On {date} you pledged to donate {money_amount} to {user_name} if they joined Liberapay.
Den {date} lovet du å donere {money_amount} til {user_name}, forutsatt at vedkommende registrerte seg på Liberapay.
107
We're pleased to inform you that {user_name} joined Liberapay {time_ago}, as {liberapay_username}, so you can now turn your pledge into a real donation:
Gledelig nok har {user_name} registrert seg på Liberapay {time_ago}, som {liberapay_username}, slik at du nå kan gjøre virkelighet av ditt donasjonsløfte:
108
Donate to {0}
Doner til {0}
109
A team you're a member of has been modified
Det har blitt gjort endringer i et lag du er med i
110
The reference currency used by the team “{0}” has been changed from {1} to {2} by {3}.
Referansevalutan brukt av laget “{0}” har blitt endret fra {1} til {2} av {3}.
111
You have been invited to join a team on Liberapay
Du har blitt invitert inn i et lag på Liberapay
112
{0} has invited you to join the {1} team.
{0} har invitert deg til å bli med i {1}-laget.
113
See the team's profile
Se lagprofilen

Loading…

Loading…

Glossary

Source Translation
No related strings found in the glossary.

Source information

Flags
python-brace-format
Source string age
3 years ago
Translation file
i18n/core/nb.po, string 108
String priority
Medium