Translate

{0} from {1} has joined Liberapay!
SourceTranslationState
97
If you did not authorize this payment please let us know, we will refund it.
Hvis du ikke vedkjenner deg denne betalingen, la det komme oss til kjenne, slik at den kan refunderes.
98
Once this payment has been processed it should appear on your bank statement as “{descriptor}”.
Når denne betalingen har blitt behandlet bør den fremtre på din betalingsoversikt som "{descriptor}".
99
Your payment has succeeded
Betaling utført
100
The payment of {money_amount} through Liberapay that was initiated on {date} has succeeded.
Betalingen på {money_amount} gjennom Liberapay som ble igangsatt på {date} har blitt utført.
101
Thank you for this donation!
Takk for din støtte.
102
{0} from {1} has joined Liberapay!
{0} fra {1} har registrert seg på Liberapay!
103
Your pledge to give {0} every week to {1} will be turned into action now that they have joined Liberapay. Huzzah!
Donasjonstilbudet ditt på {0} hver uke til {1} har blitt effektuert som følge av deres registrering på Liberapay. Hurra!
104
Follow this link to view {0}'s profile:
Klikk her for å se {0}s profil:
105
{user_name} from {platform} has joined Liberapay!
{user_name} fra {platform} har registrert seg på Liberapay!
106
On {date} you pledged to donate {money_amount} to {user_name} if they joined Liberapay.
Den {date} lovet du å donere {money_amount} til {user_name}, forutsatt at vedkommende registrerte seg på Liberapay.
107
We're pleased to inform you that {user_name} joined Liberapay {time_ago}, as {liberapay_username}, so you can now turn your pledge into a real donation:
Gledelig nok har {user_name} registrert seg på Liberapay {time_ago}, som {liberapay_username}, slik at du nå kan gjøre virkelighet av ditt donasjonsløfte:

Loading…

Loading…

tuxayo a year ago Source string comment

Is it possible to have an exemple of missing parts? To better understand the context.

Glossary

Source Translation
No related strings found in the glossary.

Source information

Flags
python-brace-format
Source string age
3 years ago
Translation file
i18n/core/nb.po, string 102
String priority
Medium