Translate

This data will be sent directly to the payment processor {name} through an encrypted connection.
SourceTranslationState
660
Use another card
Brug et andet kort
661
We will charge your {bank_name} account ({partial_account_number}).
Vi opkræver fra din {bank_name}-konto ({partial_account_number}).
662
Use another bank account
Brug en anden bankkonto
663
Please input your name and card number:
Skriv venligst dit navn og kortnummer:
664
Jane Doe
Fru Hansen
665
This data will be sent directly to the payment processor {name} through an encrypted connection.
Disse data vil blive sendt direkte til betalingsformidleren {name} gennem en krypteret forbindelse.
666
Remember the card number for next time
Husk kort-nummeret til næste gang
667
Please input your name and your IBAN (International Bank Account Number):
Skriv venligst dit navn og dit IBAN (International Bank Account Number):
668
By providing your IBAN and confirming this payment, you are authorizing {platform} and {provider}, our payment service provider, to send instructions to your bank to debit your account and your bank to debit your account in accordance with those instructions. You are entitled to a refund from your bank under the terms and conditions of your agreement with your bank. A refund must be claimed within 8 weeks starting from the date on which your account was debited.
Ved at give os dit IBAN og bekræfte denne betaling bemyndiger du {platform} og {provider}, vores betalingstjenesteudbyder, at sende instruktioner til din bank for at debitere din konto og din bank for at debitere din konto i overensstemmelse med disse instruktioner. Du har ret til refusion fra din bank i henhold til vilkårene for din aftale med din bank. En refusion skal kræves inden for 8 uger fra den dato, hvor din konto blev debiteret.
669
Remember the bank account number for future payments
Husk bankkontonummeret til fremtidige betalinger
670
Are you sure you want to change the type of your account? For legal reasons we will have to create a new account for you in our payment partner's system, and transfer the money from your old account.
Er du sikker på du vil ændre typen af din konto? På grund af juridiske grunde bliver vi nød til at oprette en ny konto på dine vegne hos vores partners betalingssystem og overføre pengene fra din gamle konto.

Loading…

Loading…

Glossary

Source Translation
No related strings found in the glossary.

Source information

Flags
python-brace-format
Source string age
7 months ago
Translation file
i18n/core/da.po, string 665
String priority
Medium