Translation

This data will be sent directly to the payment processor {name} through an encrypted connection.
99/960
Context English Danish State
We will charge your {bank_name} account ({partial_account_number}).
Vi opkræver fra din {bank_name}-konto ({partial_account_number}).
Use another bank account
Brug en anden bankkonto
Payment instrument:
Betalingsmetode:
Please input your name and card number:
Skriv venligst dit navn og kortnummer:
Jane Doe
Fru Hansen
This data will be sent directly to the payment processor {name} through an encrypted connection.
Disse data vil blive sendt direkte til betalingsformidleren {name} gennem en krypteret forbindelse.
Remember the card number for next time
Husk kort-nummeret til næste gang
Please input your name and your IBAN (International Bank Account Number):
Skriv venligst dit navn og dit IBAN (International Bank Account Number):
By providing your IBAN and confirming this payment, you are authorizing {platform} and {provider}, our payment service provider, to send instructions to your bank to debit your account and your bank to debit your account in accordance with those instructions. You are entitled to a refund from your bank under the terms and conditions of your agreement with your bank. A refund must be claimed within 8 weeks starting from the date on which your account was debited.
Ved at give os dit IBAN og bekræfte denne betaling bemyndiger du {platform} og {provider}, vores betalingstjenesteudbyder, at sende instruktioner til din bank for at debitere din konto og din bank for at debitere din konto i overensstemmelse med disse instruktioner. Du har ret til refusion fra din bank i henhold til vilkårene for din aftale med din bank. En refusion skal kræves inden for 8 uger fra den dato, hvor din konto blev debiteret.
Remember the bank account number for future payments
Husk bankkontonummeret til fremtidige betalinger
'{0}' is not an acceptable amount (min={1}, max={2})
'{0}' er ikke et accepteret beløb (min={1}, max={2})

Loading…

Loading…

Glossary

English Danish
No related strings found in the glossary.

Source information

Labels
No labels currently set!
Flags
python-brace-format
Source string age
a year ago
Translation file
i18n/core/da.po, string 746