Translate

Singular
You have {n} active donor who is giving you {money_amount} per week.
Plural
You have {n} active donors giving you a total of {money_amount} per week.
60/680
63/680

Plural equation: n != 1

SourceTranslationState
1212
Liberapay is a recurrent donations platform.
Liberapay er en platform for gentagne donationer.
1213
Receive
Modtag
1214
Are you a creator of commons? Do you make free art, spread free knowledge, write free software? Or something else that can be funded by recurrent donations?
Er du en skaber af almennyttige ting? Laver du gratis kunst, spreder fri viden, skriver åben software, eller andet der kan finansieres med løbende donationer?
1215
Yes? Then Liberapay is for you! Create your account, fill your profile, and ask your audience to financially support your work.
Ja? Så er Liberapay for dig! Opret din konto, udfyld din profil og bed dit publikum om at give økonomisk støtte til dit arbejde.
1216
Create your account
Lav din konto
1217
Singular
You have {n} active donor who is giving you {money_amount} per week.
Plural
You have {n} active donors giving you a total of {money_amount} per week.
Singular
Du har {n} aktiv donor der giver dig {money_amount} per uge.
Plural
Du har {n} aktive donorer der giver dig {money_amount} per uge.
1218
You are currently refusing donations, you can change that in {0}your profile settings{1}.
Du afviser for tiden donationer. Du kan ændre dette i {0}din profils indstillinger{1}.
1219
Congratulations, you have reached your goal of receiving {0} per week!
Tillykke, du har nået dit mål om at modtage {0} om ugen!
1220
To receive money, do something awesome and then tell people about it:
For at modtage penge skal du gøre et eller andet fantastisk og sørge for at folk får det at vide:
1221
{0}Fill out your profile{1}.
{0}Udfyld din profil{1}.
1222
{0}Configure a payment account{1}.
{0}Konfigurer en betalingskonto{1}.

Loading…

Loading…

Glossary

Source Translation
No related strings found in the glossary.

Source information

Flags
python-brace-format
Source string age
6 months ago
Translation file
i18n/core/da.po, string 1217
String priority
Medium
Failing checks