Translate

Singular
Renew this donation
Plural
Renew these donations
23/190
22/190
22/190

Plural equation: (n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2)

SourceTranslationState
5
It's time to renew your donation to {username} on Liberapay
Je čas obnovit váš příspěvek k uživateli {username} na Liberapay
6
It's time to renew your donations on Liberapay
Je čas obnovit vaše příspěvky na Liberapay
7
Your donation of {amount} to {recipient} is awaiting payment.
Váš dar {amount} pro {recipient} čeká na zaplacení.
8
Singular
You have {n} donation waiting to be renewed:
Plural
You have {n} donations waiting to be renewed:
One
Máte {n} příspěvek čekající na obnovení:
Few
Máte {n} příspěvky čekající na obnovení:
Other
Máte {n} příspěvků čekající na obnovení:
9
{amount} to {username}
{amount} pro {username}
10
Singular
Renew this donation
Plural
Renew these donations
One
Obnovit tento příspěvek
Few
Obnovit tyto příspěvky
Other
Obnovit tyto příspěvky
11
Manage your donations
Spravovat vaše příspěvky
12
Your email address has been blacklisted
Vaše e-mailová adresa byla přidána na černou listinu
13
We will no longer send emails to your address {email_address}, because a recent attempt to do so has failed. Please send an email from that address to support@liberapay.com if you want us to remove it from the blacklist.
Již nebudeme posílat e-maily na adresu {email_address}, protože nedávný pokus o odeslání neuspěl. Pokud chcete tuto adresu odstranit z černé listiny, pošlete nám z té adresy e-mail na adresu support@liberapay.com.
14
We will no longer send emails to your address {email_address}, because we've received a complaint from the email provider. Please send an email from that address to support@liberapay.com if you want us to remove it from the blacklist.
Již nebudeme posílat e-maily na adresu {email_address}, protože jsme obdrželi stížnost od e-mailového poskytovatele. Pokud chcete tuto adresu odstranit z černé listiny, pošlete nám z té adresy e-mail na adresu support@liberapay.com.
15
Manage your email addresses
Spravovat vaše e-mailové adresy

Loading…

Loading…

Glossary

Source Translation
donation příspěvek
donations příspěvky

Source information

Flags
python-brace-format
Source string age
9 months ago
Translation file
i18n/core/cs.po, string 10
String priority
Medium