Translation

-w print misspelled words (= lines) from one word/line input.
80/650
Context English Dutch State
-s stem the words of the input text
-s toon stam van woorden van invoertekst
-S suffix words of the input text
-S toon suffix van woorden van invoertekst
-t TeX/LaTeX input file format
-t TeX-/LaTeX-invoerbestandsformaat
-v, --version print version number
-v, --version toon versienummer
-vv print Ispell compatible version number
-vv toon Ispell-compatibel versienummer
-w print misspelled words (= lines) from one word/line input.
-w toon verkeerd gespelde woorden (= regels) van invoer van één woord/regel.
-X XML input file format

-X XML-invoerbestandsformaat

Example: hunspell -d en_US file.txt # interactive spelling
hunspell -i utf-8 file.txt # check UTF-8 encoded file
hunspell -l *.odt # print misspelled words of ODF files

# Quick fix of ODF documents by personal dictionary creation

# 1 Make a reduced list from misspelled and unknown words:

hunspell -l *.odt | sort | uniq >words

# 2 Delete misspelled words of the file by a text editor.
# 3 Use this personal dictionary to fix the deleted words:

hunspell -p words *.odt

Voorbeeld: hunspell -d nl_BE bestand.txt # interactieve spelling
hunspell -i utf-8 bestand.txt # controleer bestand in UTF-8-codering
hunspell -l *.odt # toon verkeerd gespelde woorden in ODF-bestanden

# Snelle verbetering van ODF-documenten door aanmaken van persoonlijk woordenboek

# 1 Maak een gereduceerde lijst van verkeerd gespelde en onbekende woorden:

hunspell -l *.odt | sort | uniq >woorden

# 2 Verwijder verkeerd gespelde woorden uit het bestand met een tekstverwerker.
# 3 Gebruik dit persoonlijke woordenboek om de verkeerd gespelde woorden te verbeteren:

hunspell -p woorden *.odt

Bug reports: http://hunspell.github.io/
Foutmeldingen: http://hunspell.github.io/

Copyright (C) 2002-2014 László Németh. License: MPL/GPL/LGPL.

Based on OpenOffice.org's Myspell library.
Myspell's copyright (C) Kevin Hendricks, 2001-2002, License: BSD.


Auteursrecht © 2002-2014 László Németh. Licentie: MPL/GPL/LGPL.

Gebaseerd op de Myspell-bibliotheek van OpenOffice.org.
Myspell-auteursrecht © Kevin Hendricks, 2001-2002. Licentie: BSD.

This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE,
to the extent permitted by law.
Dit is vrije software; bekijk de broncode voor kopieervoorwaarden. Er is GEEN
garantie, zelfs niet voor VERHANDELBAARHEID of GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL,
voorzover toegestaan door de wet.

Loading…

Loading…

Glossary

English Dutch
No related strings found in the glossary.

Source information

Labels
No labels currently set!
Source string location
src/tools/hunspell.cxx:1861
Source string age
2 years ago
Translation file
po/nl.po, string 68