Translation

This documentation is translated from the `original English one <https://docs.godotengine.org/en/latest>`_ by community members on `Weblate <https://hosted.weblate.org/projects/godot-engine/godot-docs>`_.
183/2040
Context English Norwegian Bokmål State
Godot Docs – *master* branch
Godot-dokumentasjon – *master*-gren
Godot's documentation is available in various languages and versions. Expand the "Read the Docs" panel at the bottom of the sidebar to see the list.
Dokumentasjonen til Godot er tilgjengelig på flere språk og i ulike versjoner. Utvid "Read the Docs"-panelet på bunnen av sidestolpen for å se listen.
This is the documentation for the development (master) branch. Looking for the documentation of the current **stable** branch? `Have a look here <https://docs.godotengine.org/en/stable>`_.
Dette er dokumentasjonen for utviklingsgrenen (master). Leter du etter dokumentasjon for **stable**? Sjekk her: <https://docs.godotengine.org/en/stable>`_.
This documentation is translated from the `original English one <https://docs.godotengine.org/en/latest>`_ by community members on `Weblate <https://hosted.weblate.org/projects/godot-engine/godot-docs>`_.
Dokumentasjonen er oversatt fra `Engelsk <https://docs.godotengine.org/en/latest>`_ av gemenskapsmedlemmer på `Weblate <https://hosted.weblate.org/projects/godot-engine/godot-docs>`_.
Depending on the translation effort's completion level, you may find paragraphs or whole pages which are still in English. You can help the community by providing new translations or reviewing existing ones on Weblate.
Avhengig av hvor langt oversettelsen har kommet, kan du finne avsnitt eller hele sider som fortsatt er på Engelsk. Du kan hjelpe fellesskapet ved å sende inn oversettelser, eller gjennomse de som finnes på Weblate.
For the time being, localized translations are only available for the "latest" (development) branch, but should be suitable to learn how to use stable Godot releases nevertheless.
Akkurat nå er oversettelser kun tilgjengelig for development-grenen, men den er nyttig for de fleste versjoner av Godot.
Welcome to the official documentation of Godot Engine, the free and open source community-driven 2D and 3D game engine! If you are new to this documentation, we recommend that you read the :ref:`introduction page <doc_about_intro>` to get an overview of what this documentation has to offer.
Velkommen til den offisielle dokumentasjonen for Godot Engine, en gratis, open-source, fellesskapt 2D og 3D game engine. Hvis du er ny til dokumentasjonen, anbefaler vi :ref:`introduksjonssiden <doc_about_intro>`, som kan gi deg et overblikk over hva dokumentasjonen kan tilby.
The table of contents below and in the sidebar should let you easily access the documentation for your topic of interest. You can also use the search function in the top left corner.
En innholdsfortegnelse er tilgjenglig nedenfor og i menyen på siden av skjermen. Den hjelper deg med å finne fram til riktig emne. Du kan også benytte søk-funksjonen øverst til venstre.
Godot Engine is an open source project developed by a community of volunteers. The documentation team can always use your feedback and help to improve the tutorials and class reference. If you don't understand something, or cannot find what you are looking for in the docs, help us make the documentation better by letting us know!
Godot Engine er et open-source prosjekt utviklet av et fellesskap av frivillige. Dokumentasjonsteamet trenger din feedback og hjelp til å forbedre brukerveiledninger og klassereferanser. Hvis du ikke forstår noe, eller ikke finner svar på det du lurer på, så bør du informere oss!
anonymous

Suggestion added

Denne dokumentasjonen er oversatt fra den `originale engelske <https://docs.godotengine.org/en/latest>`_ av fellesskapets medlemmer på `Weblate

Suggested change:

Denne dokumentasjonen er oversatt fra `Eden `originale engelske <https://docs.godotengine.org/en/latest>`_ av gemenskapsfellesskapets medlemmer på `Weblate <https://hosted.weblate.org/projects/godot-engine/godot-docs>`_.

Failing checks:

Trailing stop 3 months ago
garfield

Suggestion added

Denne dokumentasjonen er oversatt fra den `originale (Engelsk) <https://docs.godotengine.org/en/latest>`_ av frivillige på Weblate `Weblate <https://hosted.weblate.org/projects/godot-engine/godot-docs>`_.

Suggested change:

Denne dokumentasjonen er oversatt fra `den `originale (Engelsk) <https://docs.godotengine.org/en/latest>`_ av gemenskapsmedlemmer påfrivillige på Weblate `Weblate <https://hosted.weblate.org/projects/godot-engine/godot-docs>`_.
3 months ago

Loading…

Loading…

Things to check

Suggestions

There are 2 suggestions for this string.

View

Glossary

English Norwegian Bokmål
No related strings found in the glossary.

Source information

Labels
No labels currently set!
Source string location
../../docs/index.rst:16
Source string age
a year ago
Translation file
weblate/docs/nb.po, string 4