Translate

This program is licensed under GNU/GPL version 23 or later.
type: Plain text
This program is licensed under GNU/GPL version 3 or later.
SourceTranslationState
18
B<-i, --info>
B<-i, --info>
19
Prints connection settings and tries to connect the phone and display some basic information about it. This does not use GUI.
Udskriver indstillinger for forbindelse og forsøger at tilslutte telefonen, samt vise grundlæggende informationer om den. Der gøres ikke brug at grafisk brugerflade.
20
B<-d, --debug>
B<-d, --debug>
21
Enables printing of debug information to stderr. Work for both GUI and --info.
Aktiverer udskrift af fejlsøgningsinformation til stderr. Fungerer både for grafisk brugerflade og --info.
22
LICENSE
LICENS
23
This program is licensed under GNU/GPL version 3 or later.
Dette program er licensieret under GNU/GPL version 2.
24
REPORTING BUGS
FEJLRAPPORTERING
25
There are definitely many bugs, reporting to author is welcome. Please include some useful information when sending bug reports (eg. exception you received and debug output). Please submit your reports to E<lt>https://github.com/gammu/wammu/issues/E<gt>.
Der er utvivlsomt mange fejl - rapportering til forfatteren hilses velkommen. Inkludér venligst nyttig information når der sendes fejlrapporter (eks. undtagelse du modtog og uddata fra fejlsøgning). Send venligst dine rapporter til E<lt>https://github.com/gammu/wammu/issues/E<gt>.
26
SEE ALSO
SE OGSÅ
27
More information is available on program website: E<lt>I<https://wammu.eu/>E<gt>.
Mere information er tilgængelig på programmets netsted: E<lt>I<http://wammu.eu/>E<gt>.
28
gammu(1)
gammu(1)

Loading…

Loading…

Glossary

Source Translation
No related strings found in the glossary.

Source information

Flags
rst-text
Source string location
wammu.1:42 wammu-configure.1:34
Comments
type: Plain text
Source string age
a year ago
Translation file
locale/da/docs.po, string 23
String priority
Medium