Translate

type: Plain text
Many distributions come with prebuilt Wammu binaries, if you can use them, it is definitely the easiest thing. There are also binary packages of latest release built for many distributions available on Wammu web site <https://wammu.eu/download/wammu/>.
SourceTranslationState
68
You can help translating Wammu to your language on translation server - <https://hosted.weblate.org/projects/gammu/wammu/>.
Můžete pomoci přeložit Wammu do jazyka, který umíte - <https://hosted.weblate.org/projects/wammu/>.
69
Version control
Správa revizí
70
The development goes on in Git, main development branch is <git://github.com/gammu/wammu.git>, you can browse it using <https://github.com/gammu/wammu>.
Vývoj probíhá v Gitu, hlavní vývojovou větev naleznete na <git://github.com/gammu/wammu.git> a prohlížet si jí můžete na stránkách <https://github.com/gammu/wammu>.
71
Wammu installation
Instalace Wammu
72
Packages for Linux
Balíčky pro Linux
73
Many distributions come with prebuilt Wammu binaries, if you can use them, it is definitely the easiest thing. There are also binary packages of latest release built for many distributions available on Wammu web site <https://wammu.eu/download/wammu/>.
Mnoho distribucí obsahuje balíčku pro Wammu, takže pokud je můžete použít, je to určitě nejsnadnější cesta. Aktuální verzi zabalenou pro mnoho distribucí naleznete na stránkách Wammu <https://cs.wammu.eu/download/wammu/>.
74
Building from Sources
Kompilace ze zdrojových kódů
75
It uses standard distutils, so:
Wammu používá standardní distutils, takže instalace proběhne:
76
python setup.py build
sudo python setup.py install
python setup.py build
sudo python setup.py install
77
You need python-gammu and wxPython [1] (Unicode enabled build) installed to run and install this program. If you want support for scanning Bluetooth devices, you need PyBluez [2]. For incoming events notifications, you need dbus-python [3].
Pro instalaci a spuštění tohoto programu potřebujete mít nainstalované python-gammu a wxPython [1] (build s Unicode). Pokud chcete podporu pro vyhledávání zařízení na Bluetooth, potřebujete PyBluez [2]. Pro upozorňování na příchozí události potřebujete dbus-python [3].
78
For Windows you also have to install Pywin32 [4].
Na Windows take budete muset nainstalovat Pywin32 [4].

Loading…

Loading…

Glossary

Source Translation
No related strings found in the glossary.

Source information

Flags
rst-text
Source string location
INSTALL:11
Comments
type: Plain text
Source string age
a year ago
Translation file
locale/cs/docs.po, string 73
String priority
Medium