Translate

type: Plain text
Please report found bugs to <https://github.com/gammu/wammu/issues/>.
SourceTranslationState
61
Usage
Použití
62
First you have to connect to phone, then you can perform some operations with it. For creating entries and importing you do not need to read things from phone, for others you have to (surprising? :-)).
Nejdříve se musíte připojit k telefonu, pak s ním můžete provádět nějaké operace. Pro vytváření záznamů a pro import nepotřebujete načíst data z telefonu, pro ostatní musíte (překvapivě? :-)).
63
All actions with current list are accessible from context menu on each item, you can also use keys: Enter for editing and Delete for deleting.
Všechny akce s aktuálními daty jsou dostupné také z kontextového menu na každé položky. Můžete také použít klávesu Enter pro upravení položky a Delete pro vymazání.
64
Backup from main menu creates backup of entries you have already retrieved from phone.
Zálohování uloží všechny položky, který jste již načetli z telefonu.
65
Bug reporting
Hlášení chyb
66
Please report found bugs to <https://github.com/gammu/wammu/issues/>.
Nalezené chyby prosím nahlaste na <https://github.com/gammu/wammu/issues/>.
67
Translating
Překládání
68
You can help translating Wammu to your language on translation server - <https://hosted.weblate.org/projects/gammu/wammu/>.
Můžete pomoci přeložit Wammu do jazyka, který umíte - <https://hosted.weblate.org/projects/wammu/>.
69
Version control
Správa revizí
70
The development goes on in Git, main development branch is <git://github.com/gammu/wammu.git>, you can browse it using <https://github.com/gammu/wammu>.
Vývoj probíhá v Gitu, hlavní vývojovou větev naleznete na <git://github.com/gammu/wammu.git> a prohlížet si jí můžete na stránkách <https://github.com/gammu/wammu>.
71
Wammu installation
Instalace Wammu

Loading…

Loading…

Glossary

Source Translation
No related strings found in the glossary.

Source information

Flags
rst-text
Source string location
README.rst:65
Comments
type: Plain text
Source string age
a year ago
Translation file
locale/cs/docs.po, string 66
String priority
Medium