Translate

type: Plain text
GNU GPL version 3 or later.
SourceTranslationState
53
https://travis-ci.org/gammu/wammu.svg?branch=master
https://travis-ci.org/gammu/wammu.svg?branch=master
54
:target: https://travis-ci.org/gammu/wammu
:target: https://travis-ci.org/gammu/wammu
55
Homepage
Domovská stránka
56
<https://wammu.eu/>
<https://cs.wammu.eu/>
57
License
Licence
58
GNU GPL version 3 or later.
GNU GPL verze 3 nebo novější.
59
First start
První spuštění
60
On first start you will be asked for setting up phone parameter. If you never used Gammu/Wammu before, phone searching will be suggested, which should do the job for you.
Při prvním startu budete požádáni o nastavení připojení k telefonu. Pokud jste ještě nepoužili Gammu/Wammu, bude vám navrhnuto vyhledání telefonu, které by mělo ve většině případů nalézt správnou konfiguraci.
61
Usage
Použití
62
First you have to connect to phone, then you can perform some operations with it. For creating entries and importing you do not need to read things from phone, for others you have to (surprising? :-)).
Nejdříve se musíte připojit k telefonu, pak s ním můžete provádět nějaké operace. Pro vytváření záznamů a pro import nepotřebujete načíst data z telefonu, pro ostatní musíte (překvapivě? :-)).
63
All actions with current list are accessible from context menu on each item, you can also use keys: Enter for editing and Delete for deleting.
Všechny akce s aktuálními daty jsou dostupné také z kontextového menu na každé položky. Můžete také použít klávesu Enter pro upravení položky a Delete pro vymazání.

Loading…

Loading…

Glossary

Source Translation
No related strings found in the glossary.

Source information

Flags
rst-text
Source string location
README.rst:40
Comments
type: Plain text
Source string age
a year ago
Translation file
locale/cs/docs.po, string 58
String priority
Medium